A 2024. évi bírósági illetékekről

2024. január 15., 10:37 , 1192. szám

„Változnak-e a bírósági illetékek az idén?”

– Miután január 1-jén életbe lépett a 2024. évi költségvetés, módosult a munkaképes személyek létminimuma, következésképpen a bírósági illetékek összege is változott. A bírósági illetékről szóló törvény (Закон України Про судовий збір) 4. cikkelye kimondja, hogy bizonyos típusú keresetek benyújtásakor, illetve a bírósági dokumentumok, másolataik kiadásakor fizetendő illetéket fix összegben állapítják meg. Ennek mértékét a munkaképes személy létminimumának azon naptári év január első napján érvényes összege alapján számítják ki, amelyben a vonatkozó keresetet vagy panaszt a bírósághoz benyújtják. A vagyoni jellegű követelést tartalmazó keresetek többsége esetében viszont az illeték a kereset értékétől függ. A kereset értéke ilyenkor a felperes vagyoni követelése pénzben kifejezve. Ennek a követelésnek egy bizonyos hányada fizetendő meg bírósági illetékként.

A Polgári perrendtartási törvénykönyv (Цивільний процесуальний кодекс України) 176. cikkelyének 1. pontja értelmében a kereset értékét a következők alapján határozzák meg:

1. a pénzeszközök behajtása iránti kereseteknél – vagy a behajtandó összeg alapján, vagy a végrehajtási, netán más okmányban szereplő vitatott összeg alapján, amikor a behajtás elfogadást nem igénylő eljárásban történik;

2. vagyoni tulajdonjog elismerésére vagy a vagyon iránti követelésre vonatkozó kereseteknél – a vagyon értéke alapján;

3. a tartásdíj behajtása iránti kereseteknél – a teljes összeg, de legfeljebb hathavi kifizetés alapján;

4. határidős kifizetésekre és folyósításokra vonatkozó keresetek esetén – valamennyi, de legfeljebb háromévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

5. határozatlan idejű vagy életfogytig tartó kifizetésekre és folyósításokra vonatkozó keresetek esetén – háromévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

6. a kifizetések, folyósítások összegének csökkentésére vagy növelésére vonatkozó kereseteknél – a kifizetések, folyósítások csökkentésének vagy növelésének mértéke alapján, de legfeljebb egy évre vonatkozóan;

7. a kifizetések vagy folyósítások megszüntetése iránti kereseteknél – a még hátralévő, de legfeljebb egyévi kifizetés vagy folyósítás alapján;

8. bérleti szerződés vagy lakásbérleti szerződés felmondására vonatkozó keresetek esetén – a vagyontárgy vagy a lakás használatáért a bérleti szerződés végéig hátralévő időtartamra fizetendő, de legfeljebb háromévi összeg alapján;

9. magánszemélyek ingatlan vagyonának tulajdonjogára vonatkozó kereseteknél – az ingatlan tényleges értéke, míg a jogi személy tulajdonában lévő ingatlan esetében – legalább annak mérlegértéke alapján;

10. több önálló követelésből álló perben – valamennyi követelés teljes összege alapján.

A bírósági illetékek mértéke a munkaképes személy létminimumának hányadaként és pénzben kifejezve jelenleg a következő (a munkaképes személy létminimuma 2024. január 1-jétől 3 028 hrivnya):

1. Vagyoni jellegű követelést tartalmazó keresetlevél esetén:

– jogi személy által benyújtva – a kereset értékének 1,5%-a, de legalább a munkaképes személy létminimumának összege: 3 028 hrivnya, és legfeljebb a munkaképes személy létminimumának 350-szerese: 1 059 800 hr;

– magánszemély vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a kereset értékének 1%-a, de legalább a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 1 211,20 hr, és legfeljebb a munkaképes személy létminimumának ötszöröse: 15 140 hr.

2. Nem vagyoni jellegű keresetlevél esetén:

– jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának összege: 3 028 hr;

– magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 1 211,20 hr.

3. Egyéb keresetlevelek:

– házasság felbontása – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 1 211,20 hr;

– vagyonmegosztás házasság felbontásakor – a kereset értékének 1%-a, de legalább a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 1 211,20 hr, és legfeljebb a munkaképes személy létminimumának háromszorosa: 9 084 hr.

4. Kérelem külön eljárásban tárgyalt ügyben; kérelem bizonyíték vagy kereset biztosításáról; kérelem a kérelmező távollétében hozott határozat felülvizsgálatáról; kérelem a választott bíróság (nemzetközi kereskedelmi választott bíróság) határozatának megsemmisítése iránt; kérelem végrehajtási okirat kiadásáról a választott bíróság (nemzetközi kereskedelmi választott bíróság) határozatának végrehajtására; kérelem végrehajtási okirat kiadásáról külföldi bíróság határozata alapján; kérelem a benyújtott bírósági határozat magyarázata iránt:

– jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,5 része: 1 514 hr;

– magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 605,6 hr.

4.1 Bírósági végzés kiadása iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,1 része: 302,8 hr.

4.2 Bírósági végzés megsemmisítése iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,05 része: 151,4 hr.

4.3 A magánszemély Ukrajna elhagyásához való joga ideiglenes korlátozásának megszüntetése iránti kérelem – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 605,6 hr.

5. Keresetlevél magánszemély becsületének és méltóságának, magánszemély vagy jogi személy üzleti hírnevének védelme ügyében, ezen belül:

– nem vagyoni jellegű keresetlevél – a munkaképes személy létminimumának 0,4 része: 1 211,2 hr;

– nem vagyoni (erkölcsi) kár megtérítése iránti keresetlevél – a kereset értékének 1,5%-a, de legalább a munkaképes személy létminimumának megfelelő összeg: 3 028 hr.

6. Fellebbezés bírósági határozat ellen; bírósági határozat elleni fellebbezéshez való csatlakozás iránti kérelem; bírósági végzés elleni fellebbezés; bírósági határozat felülvizsgálata iránti kérelem az újonnan felmerült körülmények alapján – a keresetlevél, egyéb kérelem és panasz benyújtásakor fizetett illeték 150%-a.

7. Semmisségi panasz bírósági határozat ellen; kérelem a bírósági határozat elleni semmisségi panaszhoz való csatlakozásról – a keresetlevél, egyéb kérelem és panasz benyújtásakor fizetett illeték 200%-a.

8. Bírósági jóváhagyás elleni fellebbezés és semmisségi panasz; kérelem a bírósági jóváhagyás elleni fellebbezéshez és semmisségi panaszhoz való csatlakozásról:

– jogi személy vagy egyéni vállalkozó által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának megfelelő összeg: 3 028 hr;

– magánszemély által benyújtva – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 605,8 hr.

Okmányok bíróság általi kiadásáért fizetendő:

– bírósági határozat másolatának ismételt kiadásáért – a munkaképes személy létminimumának 0,003 része laponként: 9,08 hr;

– bírósági tárgyalás technikai jegyzőkönyve elektronikus másolatának kiadásáért – a munkaképes személy létminimumának 0,03 része: 90,84 hr;

– bírósági határozat másolatának elkészítéséért, ha az ügyben részt nem vett (részt nem vevő) személy, akinek a bírósági határozat közvetlenül érinti jogait, érdekeit vagy kötelezettségeit, írásban kéri az illetékes bíróságtól a másolat elkészítését A bírósági határozatokhoz való hozzáférésről szóló törvény alapján – a munkaképes személy létminimumának 0,003 része laponként: 9,08 hr;

– az ügyhöz csatolt iratok másolatának elkészítéséért – a munkaképes személy létminimumának 0,003 része laponként: 9,08 hr;

– közigazgatási (adminisztratív) szankcióról hozott bírósági határozatért – a munkaképes személy létminimumának 0,2 része: 605,6 hr.

A gazdasági és közigazgatási (adminisztratív) bíróságokon más illetékrendszerrel kell számolniuk a magán- és jogi személyeknek. A témával kapcsolatban lásd részletesebben A bírósági illetékről szóló törvény 4. cikkelyét! A bírósági illeték megfizetése terén igénybe vehető kedvezményeket ugyanezen jogszabály 5. cikkelye részletezi. Azokat a beadványokat, amelyek után nem kell bírósági illetéket fizetni, a 3. cikkely 2. pontja sorolja fel.

                hk