Közgyűlések a KMKSZ alapszervezeteiben

2024. február 21., 12:20 , 1198. szám

Kárpátalja-szerte zajlanak a soron következő közgyűlések a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeteiben.

Az elmúlt héten a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetében is megkezdődtek az alapszervezeti közgyűlések. Császlócon, Tégláson, Tiszaásványban, Szalókán, Pallóban, Kisgejőcön, illetve a Palágykomoróci és a Kisszelmenci Alapszervezetben is lezajlottak a beszámolók. A háború kitörése óta a közösségek élete is változott, kevesebb a kulturális rendezvény, és a tagság is csökkenő tendenciát mutat. Általában minden közösségben megtartották azért a hagyományos megemlékezéseket csendes koszorúzás formájában. Pallóban sikerült az elmúlt évben egy kültéri közösségi teret létrehozni a Nemzetpolitika Államtitkárság támogatásának köszönhetően, illetve a tagság egységesen segítséget kért egy szívműtéteken átesett tagtársuk megsegítésében. A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványhoz fordultak, hogy az erre a célra elindított programból támogatást szerezzenek. Császlócon a lakosságot foglalkoztató helyi gondok is terítékre kerültek. Így a temető bővítésével járó fakivágásból és területrendezésből fakadó problémák, valamint az aszfaltgyárral kapcsolatos aggályok.

Szalókán Halász-Kovács Mária alapszervezeti elnök számolt be az elmúlt évben szervezett kulturális programokról: megemlékeztek Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról, népdaléneklési versennyel méltatták a magyar kultúra napját, csatlakoztak a Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért programhoz, melynek keretében hímző, gyöngyfűző, mézeskalács-készítő és gyertyaöntő szakkörök indultak a faluban. Június 4-én megemlékeztek a magyar összetartozás napjáról, majd meggyújtották az összetartozás tüzét. Novemberben megemlékeztek a málenkij robot áldozatairól. Decemberben a gyerekek egy meseelőadást láthattak Szalókán, részt vettek a KMKSZ által szervezett ungvári és beregszászi kulturális programokon. A községben hét személy részesült a KMKSZ egészségügyi támogatásában, tíz fő járult hozzá adományával a Magyarok Kenyere programhoz. Az elmúlt években folyamatos volt az alapszervezet taglétszámának csökkenése, amely jelenleg 389 fő.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke geopolitikai elemzésében vázolta Ukrajna és azon belül a kárpátaljai magyarság helyzetét, valamint ismertette a KMKSZ tavalyi tevékenységének fontosabb eredményeit.

Végül Molnár Hanna, a szalókai népdalvetélkedő harmadik helyezettje előadásában elhangzott népdalokkal zárult a szalókai közgyűlés.

A Beregszászi Középszintű Szervezetben (BKSZ) február 17-én tartotta meg közgyűlését a Beregszászi Alapszervezet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A gyűlést Molnár D. István, a beregszászi alapszervezet elnöke nyitotta meg, aki ezután bemutatta a meghívott vendégeket: Buczkó Istvánt, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulját, Orosz Gézát, a Beregszászi kistérség alpolgármesterét, Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökét, valamint Darcsi Karolinát, a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt városi tanácsi frakcióvezetőjét.

Molnár D. István alapszervezeti elnök beszámolójában részletezte a 2023-as év rendezvényeit és a megemlékezéseket.

Az ország jelenlegi helyzetére való tekintettel az év folyamán több rendezvény nem valósulhatott meg, legfeljebb zárt körű megemlékezés vagy csendes koszorúzás formájában. Mindezek ellenére a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete minden tőle telhetőt megtett, hogy tisztelegjen őseink, ünnepeink előtt, valamint támogassa a helyi magyar fiatalokat.

Az elmúlt év egyszerre a küzdelemről is szólt, „hogy meg tudjunk maradni közösségként” – mondta Molnár D. István, hozzátéve: a KMKSZ fontosnak tartotta, hogy a nehéz időszakban is támogatást biztosítson az itt élő magyaroknak, s az egy közösségbe való tartozás jegyében – a lehetőségekhez mérten – az alapszervezet számos megemlékezésen vett részt. Ezeken túl támogatták a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Gimnázium legjobb tanulóját és a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum Hit, Remény, Szeretet vers- és prózamondó versenyét, emellett könyv- és a tanuláshoz szükséges tanszercsomagokat juttattak el a városi iskolák első osztályos tanulói számára, s részt vettek a Magyarok Kenyere programban, melynek keretében rekordszámú – 84 – tag adakozásával összesen 2 670 kg búzát gyűjtöttek össze. Itt kell megemlítenünk Majorossy Gizella, a KMKSZ oszlopos tagjának nevét, hiszen az összegyűjtött búza mintegy kétharmada neki és a tagságának hála gyűlhetett össze. Az alapszervezet elnöke egy virágcsokorral köszönte meg Gizike néni odaadó munkáját.

A mostani időkben városi magyar képviselőnek lenni nem a legkönnyebb dolog, mégis két új taggal bővült a Beregszászi kistérség KMKSZ-frakciója, mégpedig Majorossy György és Csurej György személyében. Az alapszervezet elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a nehéz időkben is képviselik a magyarság érdekeit Beregszászban.

Az elnöki beszámolót követően Orosz Géza számolt be a kistérséget érintő kérdésekről.

Majd Darcsi Karolina köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a KMKSZ frakciójának tevékenységét a kistérségben. „Fontos pozitívum a negatívumok között, hogy a KMKSZ a nagypolitikában is hallatta hangját azok ellen a jogszűkítések ellen, amelyek az elmúlt tíz évben történtek. A KMKSZ-nek nagyon fontos szerepe volt azokban a tárgyalásokban, amelyeknek következtében az elmúlt év decemberében az ukrán parlament különös gyorsasággal elfogadott egy olyan kerettörvényt, amely visszaadhatja azokat az alkotmányos jogainkat, amelyeket korábban az ukrán állam biztosított számunkra, többek között megmaradhatnak a magyar oktatási intézményeink, illetve a nyelvhasználat területén szintén ígéretet kaptunk, hogy a magyar nyelvünket szabadon használhatjuk” – hangsúlyozta Darcsi Karolina.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Buczkó István vezető konzul, aki beszédében köszönetét fejezte ki, hogy a nehéz idők ellenére a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete bátran és állhatatosan kiáll a kárpátaljai magyarságért, védi érdekeit és minden tőlük telhetőt megtesz, hogy megkönnyítse az itthon maradottak életét. Mindezek mellett hangsúlyozta, hogy a magyar kormány lehetőségeihez mérten a jövőben is megad mindennemű segítséget és támogatást, hogy a háború árnyékában se veszítsék el az emberek a reményüket és kitartásukat.

Sin József a KMKSZ tevékenységének fontosságát vázolta beszédében, összegezte a megyei és járási KMKSZ-frakciók munkáját, s kiemelte a kitartás jelentőségét.

A fegyelmi bizottság beszámolóját Tótin Viktória, az alapszervezet pénzügyi tevékenységét pedig Mandzák Adrienn ismertette.

A közgyűlés végén Molnár D. István köszönetet mondott a bizalomért, valamint az elmúlt évek munkájáért, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező időszakban is eredményes munkát végezhetnek, és hogy mihamarabb elérkezik a béke ideje.

A Tiszacsomai Alapszervezet február 18-án tartotta meg közgyűlését. Rácz János alapszervezeti elnök beszámolójában ismertette a 2023-as évben szervezett kulturális programokat. Januárban Badalóban megünnepelték a magyar kultúra napját, március 15-én méltatták nemzeti ünnepünket, amelynek ismét Badaló adott otthont. Májusban részt vettek a Csomai Görögkatolikus Egyház által szervezett Pünkösdi Napokon. Június 25-én emlékünnepséget szerveztek a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban. Július 29-én a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és a helyi alapszervezet nagyszabású kulturális ünnepséget szervezett. Az ünnepségen részt vettek a tiszacsomai, mezővári, mezőgecsei kultúrcsoportok, a zenét és a hangosítást Halász László szolgáltatta. A csomaiak is részt vettek a Magyarok Kenyere búzaösszeöntő programban. A helyi gazdák 6 mázsa búzát gyűjtöttek össze e nemes cél érdekében. Augusztus 20-án a magyar államallapítás ünnepén a Tiszacsomai Emlékparkban csendes koszorúzásra került sor. Október 27-én ünnepélyes keretek között felavatták a Jurtamúzeum, amely a látogatóközpont területén található.

November 18-án megemlékeztek a sztálini lágerbe elhurcolt férfiakról. Ezenkívül szociális segélyben részesült 2 beteg.

Végezetül Beca Vivien előadásában elhangzott Babits Mihály Áldás a magyarra c.verse, valamint fellépett a Tiszacsomai Bokréta Hagyományőrző Tánccsoport (vezetője Reskó Pap Angéla).

Kígyóson Kész Elemér tartott beszámolót a népes közgyűlésen. Részletesen beszámolt az alapszervezet részvételéről a községi és járási eseményekben. Nagyra értékelte az elnökség áldozatos munkáját és a kitűnő szervezői összhangot a rendezvények során. Kiemelte a KMKSZ szerepét a helyi kulturális és gazdasági programok levezetésében. A hozzászólók – Jaró Imre, Vass Ottó és mások – kritikával illették a helyi útviszonyokat és a vízelvezetést, a község fejlődésének szükségéről szóltak.

Február 17-én tartotta soron következő közgyűlését a KMKSZ Haranglábi Alapszervezete. Hires-Szabó Éva elnök beszámolójában kiemelte: minden nehézség ellenére a magyar kormány továbbra sem hagyta magára, nem hagyta támogatás nélkül a kárpátaljai magyarságot, kezdve a legkisebbektől egészen a felnőttekig. Ennek köszönhetően a KMKSZ közvetítésével jutott el a számottevő támogatás az oktatási és egészségügyi intézményeknek és dolgozóknak. Gyümölcsöző volt az alapszervezet együttműködése a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásával és a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálattal, részt vettek a KMKSZ és a Kárpátaljai Kultúrkaraván több kulturális programján, valamint a Weinnruch Katalin tiszteletére meghirdetett Ecset nélkül fest a nap! című versmondó versenyen.

A gyűléseken a résztvevők minden településen elénekelték a Himnuszt.

Sin József, a KMKSZ BJSZ elnöke is részt vett az alapszervezeti gyűlések munkájában. Felszólalásaiban elemezte az ukrán–magyar viszonyt, a kárpátaljai magyarság aktuális problémái megoldásának lehetséges útjait, az Ungváron lezajlott ukrán–magyar külügyminiszteri találkozó eredményeit, valamint biztató hangon szólt az anyaország támogatásáról. 

A Felső-Tisza-vidéken február 18-án tartotta meg éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagybocskói Alapszervezete, melyen Illés Éva elnök asszony tartott rövid beszámolót a 2023-as év eseményeiről. A beszámolóból megtudtuk, hogy a taglétszám 152 fő, közülük 100-an rendelkeznek munkahellyel, 52 tag pedig nyugdíjas.

A gyűlésen jelen volt Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, aki felszólalásában visszatekintett az elmúlt 35 évre, hangsúlyozta az alapszervezet működésének fontosságát, s a kialakult helyzet ellenére nagyobb aktivitást kért az alapszervezettől. Beszélt a Kárpátalja, a Karpatszkij Objektív című lapok terjesztésének fontosságáról, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a 2024-es év az együttműködő nemzet éve, melynek lehetőségeit igyekeznek maximálisan kihasználni.

BZS, KK, BL, SJ