Memento 1944

A sztálinizmus áldozataira emlékeztek

2009. november 27., 09:00 , 463. szám

A KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezete 2009. november 18-án a városi temetőben a 20 évvel ezelőtt felállított kopjafánál emlékezett a sztálinizmus áldozataira. Nagy Klára, az alapszervezet elnöke felidézte a 65 évvel ezelőtti eseményeket. A levéltári adatok szerint a városból elhurcoltak száma 444 fő volt. Ebből 110-en a szolyvai gyűjtőlágerbe kerültek, közülük 45-en odahaltak.

A megemlékezésen részt vett Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke és Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke. Milován Sándor az elhurcoltak családtagjainak itthoni viszontagságaira emlékezett.

Végezetül a megemlékezők a kopjafánál elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Munkács

A sztálinizmus áldozatainak a város központjában lévő emléktábláinál Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket, majd Popovics Béla magyartanár irodalmi idézetekkel gazdagított beszédével felidézte a hatvanöt évvel ezelőtti eseményeket. A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának és Beregszászi Konzulátusának képviseletében Fodor Zsolt és Szendi Csaba konzulok szóltak a megemlékezőkhöz. Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere megható beszédében saját és családja emlékeit is felidézte, hangsúlyozva: hasonló tragédia többé nem ismétlődhet meg ezen a vidéken.

Az egyházak képviseletében elsőként Gulácsy Lajos, nyugalmazott református püspök, lágertúlélő idézte fel a kárpátaljai magyarságot megtizedelő szörnyűségeket. Beszédét követően a helyi református énekkar szolgált. A római katolikus egyház képviseletében Martin Landwehr atya, felsőkerepeci német plébános német nyelven emlékezett a Munkács környéki német nemzetiségű áldozatokra, a beszédét magyarra is lefordították. A munkácsi megemlékezésen idén is jelen voltak a megyei és városi német szervezetek vezetői és tagjai is. A római katolikus énekkar szolgálatát követően az emlékezők a korábbi évekhez hasonlóan elénekelték a lágerben keletkezett "Elhurcoltak dalát".

Badaló

A Tisza-parti településen a délelőtti istentisztelet után a református templom szomszédságában lévő Mártírok emlékparkjához vonultak a hívek, ahol a 65 évvel ezelőtti áldozatok nevét tartalmazó emlékműnél elsőként Balogh Zoltán, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklése után Baráth Imre helyi református lelkész emlékezett meg az áldozatokról a Zsoltárok könyve 77. részéből vett igeszakaszból: ,,Szavamat Istenhez emelem és kiáltok, szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen reám."

Nagy Endre badalói polgármester emlékező beszédét követően Sárközi Gyula, a falu krónikása versbe öntötte mondandóját az elhurcoltakkal kapcsolatban, majd zsoltári énekkel fejeződött be a kegyeletteljes megemlékezés.

Tiszacsoma

A KMKSZ helyi alapszervezete által szervezett megemlékezés az új görög katolikus templomban szent liturgiával vette kezdetét, majd a hívek a templom falába épített, az elhurcoltak emlékére állított emléktáblához vonultak, ahol más történelmi egyházak tagjaival közösen emlékeztek a 65 évvel ezelőtti ősz tragikus eseményeire.

"Azok a férfiak, kiknek neve ezen az emléktáblán szerepel, 1944 novemberében egy sátáni műnek lettek az áldozatai – mondta beszédében Demkó Ferenc görög katolikus parochus –. Ez az ördögi mű ma is nagyon sok embernek a lelkében ott van. (...) Hogy a jelen világban minél kisebb teret kapjon, annak feladata ránk vár: ez a mi missziónk."

A csomai műkedvelők az alkalomhoz illő irodalmi műsort adtak elő, majd Dávid Árpád református lelkipásztor hirdetett igét, arra emlékeztetve, hogyan mérettetett meg a fogság körülményei között az emberek hite. Igazából a nyomorúság, a baj viszi közel egymáshoz embereket, melyet Isten azért enged meg, hogy felismerjük egymásban az Isten alkotását."

Rácz János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének elnöke arra emlékeztetett: a "malenykij robotnak" Tiszacsomán 46 áldozata van. "Valahányszor megállunk vagy elhaladunk az áldozatok neveit tartalmazó emléktáblánál – emelte ki –, jusson eszünkbe magyarságukért hozott áldozatuk. Ez emlékeztessen bennünket az előttünk álló feladatokra, kötelességre, mely magyarságunk megmaradásához szükséges."

Borzsova

A KMKSZ néhány aktív tagja az évforduló előtt rendbe tette, feldíszítette a sztálinizmus áldozatainak emlékművét és környékét. A megemlékezést Buzási István, a KMKSZ Borzsovai Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. Nagy Renáta szavalata után Sas Szilvia történelemtanár elevenítette fel a tragikus ősz akkor és utána évtizedekig eltitkolt eseményeit. Szanyi György tiszteletes arról beszélt: a bűnösöket meg kell nevezni, nem szabad, nincs jogunk felejteni.

A megemlékezés koszorúját Fornosi Béla polgármester és Buzási István helyezte el az emlékműnél.

Palágykomoróc

Sokan már csak szüleiktől, nagyszüleiktől, hallomásból ismerik történelmünk 65 évvel ezelőtti gyászos fejezetét. De vannak köztünk olyan emberek is, akik átélték, túlélték a lágerek megpróbáltatásait. Mi csak sejtjük, ők tudják: nem lehet az ártatlanul elviselt szenvedéseket elfelejteni! Nem lehet, nem szabad azok emlékét elfelejteni, akik nem élték túl a megpróbáltatásokat, akiket a lágerekben éhség, betegség veszejtett el!

November 22-én a palágykomoróci református és katolikus gyülekezet hívei megrendült lélekkel gondoltak rájuk, de bizonyára többszörös fájdalommal azok, akiknek édesapját, testvérét rejtik az ismeretlen tömegsírok. A megemlékezésen Tóth Jenő görög katolikus parochus és Kovács Attila református lelkész mondott emlékező beszédet, majd a jelenlévők megkoszorúzták az áldozatok emlékművét, amelyet az elhurcolások 65. évfordulója alkalmából a református egyházközség felújítatott.

bd, jl, fzs, bi, rd