Kálvin-emléktábla Beregszászban

A reformáció ünnepe

2009. november 6., 09:00 , 460. szám

Október 31-én egyházkerületi csendesnap keretében méltatta a Kárpátaljai Református Egyház a reformáció emlékünnepét, valamint Kálvin János születésének 500. évfordulóját. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával emléktáblát avattak a beregszászi református templom külső falán a nagy reformátor tiszteletére.

Az ünnepi egyházkerületi csendesnap kezdetén Kacsó Géza lelkipásztor köszöntötte az eseményt jelenlétükkel megtisztelő vendégeket, valamint az egyház püspökét, espereseit és lelkészeit.

Az alkalom nyitóáhítattal kezdődött. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hirdetett igét, prédikációjában kitérve Luther Márton és Kálvin János életének és munkásságának ismertetésére, és az Isten által számunkra kijelölt feladatokra. Az új influenzajárvány miatt aggódó híveknek is válaszolt a püspök: "Kedves testvéreim! Jogos a félelem egy olyan országban, ahol padlón van vagy még ott sincs az egészségügy. Ahol ha tíz beteggel többet visznek be a kórházba, már nem tudják elhelyezni - nincs ágynemű, nincs orvos, nincs fűtött szoba. Ott, ahol betegbiztosítás nincs, ingyenes a gyógykezelés, de mégis többe kerül, mint a szomszédos országokban. Ott, ahol a patikákban sok esetben hamisítványokat árulnak, nem gyógyszereket, ott jogos a félelem... Nagyon sokan inkább félnek, mint hogy az Úr közelébe jönnének. Nemcsak azért, hogy ott legyünk, hanem azért, hogy közösen könyörögjünk szabadításért, gondviselésért, segítségért a nyomorúság idején, mert a nyomorúság kézzelfogható, látható, tapasztalható.

Így hangzik ma az ige: Jöjjetek Krisztushoz!"

Török István, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nyugalmazott tanára gondolatébresztő, információkban gazdag, irodalmi utalásokkal és történeti párhuzamokkal színesített, Kálvin Jánost bemutató előadásában a kálvini reformációnak a kereszténységre és a társadalmi fejlődésre gyakorolt hatására is rávilágított.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának képviseletében Bacskai József beregszászi főkonzul beszélt a külügyminisztérium és a Kárpátaljai Református Egyház közötti hasznos és gyümölcsöző együttműködésről, melynek szép példája többek között a most leleplezésre került Kálvin-emléktábla.

A beregszászi templom külső és belső falán már eddig is több emléktábla lett elhelyezve, közülük több a sztálinizmus áldozatainak állít emléket, közöttük Szútor Jenőnek, a gyülekezet mártír lelkipásztorának. A templom külső falán a honfoglalásra emlékező tábla látható, amely a Lehoczky Tivadar által Beregszászban megtalált süvegcsúcsot ábrázolja, mellé került a most leleplezett emlékjel. Az emléktáblán Kálvin híres jelmondata és a pecsétje szerepel, egy égő szívet tartó kéz, és a jelmondat: "Szívemet égő áldozatként Istennek szentelem", melyet a gyülekezet is jelmondatának választott. Kacsó Géza köszönetet mondott a támogatónak, az egyházkerület vezetőinek, Hermanovszki Zsolt kőfaragó mesternek a tábla elkészítéséért, valamint özv. Bocskor Imrénének és Bocskor Lászlónak a már meglévő táblák felújításáért.

A Kálvin-emléktábla leleplezését követően a Beregszászi Református Egyház Kamarakórusa énekelt, majd id. Pocsai Sándor evangelizációjával zárult az ünnepi megemlékezés.

Badó Zsolt