Pártlap-e a Hírlap?

Zubánics évi 170000-ből úgy szerkeszt, ahogy akar

2009. október 16., 10:00 , 457. szám
Zubánics László, az UMDSZ elnökségének tagja, az Ukrajnai Magyar Nemzeti tanács elnöke, az 56-os Vitézi Rend tagja, a Beregi Hírlap főszerkesztője, egyetemi tanár, történész

Gyakorlatilag közpénzen fenntartott pártlapként funkcionál a Beregi Hírlap, amely hovatovább képtelen ellátni feladatát - jelezték a KMKSZ-nél.

Furcsa jegyzet jelent meg minap a Beregi Hírlapban. A Beregszászi Járási Tanács és a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal által fenntartott sajtóorgánumban Zubánics László főszerkesztő azt írja, hogy a lap a jövőben a járási tanács üléseiről kizárólag a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tudósít.

Indoklásul a főszerkesztő előadja, hogy "a közelmúltban a járási tanács legnagyobb magyar frakciójának (azaz a KMKSZ - UMP-nek - a szerk.) egyes képviselői és az ugyanezen színekben funkcióhoz jutott közigazgatási elnökhelyettes (vagyis Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke - a szerk.) jelezte a járási tanács elnökénél és a törvényesség, a jogrend, az ügyrend és a képviselői etika kérdéseivel foglalkozó bizottság elnökénél, hogy fenntartásaik vannak azzal kapcsolatban, ahogy a Beregi Hírlap munkatársai a járási tanács üléseiről tudósítanak, s az ott elhangzottakat kommentálják". Hogy az ügy több szakmai kérdésnél, azt Zubánics Lászlónak egy másik, a pártállam korát idéző félmondata tanúsítja, miszerint "egyesek úgy vélik, hogy a végrehajtó hatalomban betöltött tisztségük mindenre felhatalmazza őket".

Ahhoz, hogy megértsük a konfliktus lényegét, vissza kell mennünk az időben 1-2 évet, egészen addig a pillanatig, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy hiába rendelkezik a KMKSZ a legnagyobb létszámú frakcióval a járási tanácsban, hiába tagja a tanácsi többséget adó koalíciónak és adja a járási tanács elnökét, ez a tanács és a közigazgatási hivatal által közösen fenntartott lapot semmiképpen sem érinti. Magyarán, a szerkesztők és újságírók változatlanul semmibe veszik a pártot, sőt helyenként egyenesen elfogultak azzal szemben, akárcsak a korábbi összehívású tanácsok idején, amikor a KMKSZ ellenzékben volt. Sin József szerint ráadásul nemcsak a KMKSZ elégedetlen a Beregi Hírlappal. Mint a Kárpátaljának elmondta: "Ma több frakció képviselői is kifogásolják a lapban megjelenő tudósításokat, s jogos kifogásaiknak hangot is adnak. Így történt ez legutóbb is, amikor az egyik állandó képviselői bizottság elnöke kezdeményezte a járási tanácsban a kérdés megvitatását." Amikor a KMKSZ képviselői végül az illetékes szakbizottságokban, majd a tanács ülésén is számon kérték a főszerkesztőn ezeket a furcsaságokat, magyarázat helyett pökhendi elutasításban volt részük, mivel Zubánics László szerint a Beregi Hírlap alapszabálya senkinek sem enged beleszólást a lapnál folyó munkába.

És ezzel el is érkeztünk a probléma gyökeréhez. A szóban forgó alapszabály ugyanis valóban olyan átgondolatlanul, amatőr módon lett összeállítva a távoli kilencvenes években, hogy még az alapítóknak sem enged beleszólást a lap tájékoztatáspolitikájába, s azt így jelen helyzet szerint gyakorlatilag egyes egyedül a főszerkesztő alakíthatja - esetleg azok az aktuális magas rangú járási hivatalnokok, akik közvetlen befolyással vannak a lap finanszírozására.

A KMKSZ képviselői nehezményezik továbbá, hogy a lap főszerkesztői tisztét egy magas rangú pártpolitikus tölti be, hiszen Zubánics László az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökségének tagja, ráadásul az UMDSZ pártja, az UMDP járási tanácsi frakciójának vezetője. Ennek tudatában nem csoda, hangzik el a KMKSZ részéről, hogy a Beregi Hírlapban aránytalanul sok hír jelenik meg az UMDSZ-ről, annak tisztségviselőiről és a párthoz köthető akciókról a többi politikai erő rovására.

A jelek szerint azonban a Beregszászi Járási Tanácsban egyelőre nincs meg az eltökéltség ahhoz, hogy változtassanak a kialakult helyzeten. Hiába kezdeményezte a KMKSZ - UMP már fél évvel ezelőtt, hogy bővítsék ki a lap szerkesztőbizottságának összetételét az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása végett a tanácsi frakciók képviselőivel, kiderült, hogy ezt az alapszabály módosítása nélkül nem lehet megtenni, a módosításhoz pedig tanácsi többségre, s a másik alapító, a közigazgatási hivatal beleegyezésére is szükség van. Ezen a ponton pedig elbukik minden jó szándék, mert bár senki nem zárkózott el nyíltan és egyértelműen az alapszabály módosításának ötletétől, azóta sem sikerült előrelépést elérni ez ügyben.

Most már csak az a kérdés, mi szükség van egy olyan lapra, amelynek alig néhány száz olvasója van, s Zubánics főszerkesztő fentebb idézett soraiból ítélve már azt a feladatot sem hajlandó ellátni, hogy közölje az alapítóival összefüggő híreket? Válasz gyanánt többen rámutatnak: arra még jó lehet az alig négy oldal terjedelmű, manapság leginkább más lapokból kiollózott cikkeket közlő sajtókiadvány, hogy propagandaeszközként vessék harcba a közelgő választások alkalmával, amiként ezt általában a múltban is megtették a hatalmon lévők. A KMKSZ-nél éppen ezért most egyre többen felvetik, bűn jelenlegi árakon évi majd kétszázezer hrivnyát fordítani a közpénzből egy olyan kiadványra, amely csupán bizonyos pártérdekeket szolgál a közérdek helyett. Másrészről, a Beregszászi Járási Tanácsnak mint testületnek számolnia kell vele, hogy a saját, közpénzből finanszírozott lapja mindaddig packázni fog vele, amíg el nem szánja magát megtépázott tekintélye helyreállítására, s rá nem kényszeríti a kiadványt a demokrácia, a kigyensúlyozott tájékoztatás szabályainak betartására.

szcs