Krisztus keresztje a megváltás jelképe

Templombúcsú Beregszászban

2009. szeptember 18., 10:00 , 453. szám

Szentségi körmenettel egybekötött templombúcsút tartottak vasárnap a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt beregszászi római katolikus templomban. Egy nappal a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe (szeptember 14.) előtt dr. Cserháti Ferenc, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrált szentmisét a zsúfolásig megtelt templomban Bohán Béla helyi és Németh Sándor benei plébános, valamint Schönberger Ferenc nyugalmazott plébános közreműködésével.

"Ebben a templomban most az egész világon szétszóródott magyarság képviselve van" - jelezte az egybegyűlteket köszöntve a püspök, utalva arra, hogy Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával bízta meg őt. Tolmácsolva Erdő Péter üdvözletét, a romániai Túrterebesen, tehát kisebbségben született Cserháti Ferenc úgy vélte, a bíboros az egész magyar egyház prímásaként összefogja a Kárpát-medencei és a világban szétszóródott magyarságot.

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, amelyet a kereszt megtalálásának helyén épített templom felszentelésének (335. szeptember 14.) napján tartunk, Krisztus urunk győzelmét hirdeti - mutatott rá a püspök. Mint hangsúlyozta, Krisztus keresztje a szabadulás, a megváltás, az új élet jelképe. Boldog Romzsa Tódor példája, a kárpátaljai mártír papok és a meghurcolt hívők helytállása egyaránt a kereszt győzelmét hirdeti, a szeretet győzelmét a gyűlölet felett - emlékeztetett szentbeszédében a püspök.

A szentmisét követően hosszú idő után újra szentségi körmenetre került sor a beregszászi templom körül, majd a keresztereklye csókolásával és agapéval ért véget az ünnepi alkalom.

Másnap Majnek Antal munkácsi megyés püspök vezetésével a kárpátaljai római katolikus papság mutatott be szentmisét a beregszászi templomban.

hk