2009. augusztus 28.

2009. augusztus 28., 10:00 , 450. szám

Jézus mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." János 14, 6

Kizárólag Jézus.

Nem sok olyan ember él a földön, aki valamilyen módon még ne tette volna fel a kérdést: van-e Isten? Elérhető-e az Isten? Megtalálható-e az Isten? Még a mai világban is, amikor az emberek többségének éppen a lényeges és valóban sokat jelentő dolgokra nincs idejük, ezek a kérdések ott motoszkálnak a gondolataikban. És bizony vannak ügyeskedők is, akik az embereknek ezt a lelki érzékenységét, lelki nyitottságát ki is használják és felkínálják a "segítségüket" a természetfeletti megtalálásában. Jönnek és mondják: mi majd mutatjuk az utat az Istenhez. Mi majd elvezetünk téged a természetfeletti megismeréséhez. Mi majd elmondjuk a módszert, hogyan kerülhetsz kapcsolatba a Mindenhatóval. Vajon hihetünk-e ezeknek? Vajon emberi segítség kell ahhoz, hogy az Istenhez jussunk, hogy megismerjük Őt? Sokszor éppen ez az "emberi tényező" az, amelyik inkább elhomályosítja előttünk az Isten igazi arcát. A kereszt(y)én(y)ség egyik nagy bűne, hogy túlságosan emberivé teszi az Isten megismerhetőségét, és elfeledkezik arról a mondatról, amelyben Jézus Krisztus az istenkereső embernek azt mondja: csakis énáltalam. Ebben a mondatban benne van az, hogy Krisztus az út az Atyához, és nem kell más, de benne van az is, hogy aki Istent keresi, az kizárólag Krisztus által találhat rá.

Lehet, hogy sok embernek bántja a fülét ez a jézusi kijelentés, hiszen a mai ember megszokta, hogy sok lehetőség, opció közül lehet választani. De Isten megismerésében csak egy lehetőség adatik az emberek számára. Ha az Atyához akarunk jutni, akkor nem elég csak egy ösvényt választani a sok közül, ami a hegyre visz fel, azt az ösvényt, azt az utat kell választani, amelyen Jézus Krisztus vezet bennünket, mert csakis őáltala mehetünk az Atyához. Látszólag a többi út is a hegyre vezet, ott a hegy lábánál mind felfelé indul, de csak egy éri el a hegycsúcsot. Csak egy vezet az Atyához és ez a Krisztus által mutatott út. Ha Istent keresed, ha meg akarod Őt ismerni, akkor indulj el ezen az úton, Jézus Krisztusnak az Isten Fiának, a Megváltónak az útján és megtalálod az Atyát és életed célba ér.

Ámen.

Tóth László