2009. július 10.

2009. július 10., 10:00 , 443. szám

"A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik: "Atyámfiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok." (...) Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát,és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz." Apostolok cselekedetei 13, 15 és 37-39

Mi emberek olyanok vagyunk, hogy általában az Isten szavát várjuk. De mily kevéssé vagyunk tisztában azzal, hogy Isten által bizony nagyon sokszor nekünk kell szavunk legyen a világ felé, és a másik ember felé. Pedig a XXI. században Isten gyermekeinek ugyanúgy elsődleges küldetésük, hogy ma is megszólaljanak, amikor Igére van szükség, mint bármelyik korban, akár Pál apostolék idejében.

Ma felénk is oly sok helyzet kiált, és számon kéri keresztyén embereken és közösségeken: van valami buzdító, bátorító szavatok? Szóljatok! S vajon tudunk-e szólni, amikor oda kell állni egy gyászoló mellé, és bizonyságot tenni a feltámadott Krisztusról? Vagy csak a megszokott, elcsépelt szavaink vannak? Tudunk-e szólni egy beteg, egy haldokló mellett, és bizonyságot tenni Isten erejéről, vagy akár a gyógyulás lehetőségéről? Vagy mi is csak gyenge emberi szavakkal tudunk biztatni? Ebben a nagy világválságban tudunk-e erővel bizonyságot tenni arról, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget? Vagy mi is csak jajgatunk az anyagi nehézségek fölött? S mennyi helyzet várja még, hogy ne csak elcsépelt szavak hangozzanak el, hanem igazi erőt és reménységet adó szavak. A nemzeti lét kérdése, a jövő kérdése, a család kérdése. Van sokféle szó, sokféle mondanivaló ezekre nézve, és oly kevés azokban a szavakban az igazi megoldás, buzdítás, bátorítás. Talán mi magunk sem hisszük el, hogy az Ige szava, a testté lett

Ige, Jézus Krisztus minden élethelyzetre megoldás? Hát akkor ki adjon megoldást? Merjünk megszólalni, igazi Igét, élő szót mondani hittel, hogy e világban útra, reményre, erőre és megtartatásra találjanak az emberek. A keresztyén ember nagy feladata ma: legyen szavad a bizonyságtételre! Ámen.

református lelkész