Megalakult az egységes Magyar Református Egyház

2009. május 29., 10:00 , 437. szám

Megalakult az egységes Magyar Református Egyház, miután az alkotmányozó zsinat tagjai pénteken délelőtt Debrecenben elfogadták az alkotmányt.

Az alkotmányt a magyarországi református egyházkerületek, a kárpátaljai, az erdélyi, a királyhágó-melléki és a délvidéki magyar református egyházrészek püspökei látták el kézjegyükkel. A zsinat döntésével lényegében a Kárpát-medencei magyar református egyházrészek alkotmányjogi egységét mondta ki.

A testület tagjait az esemény megkezdésekor Bölcskei Gusztáv, a házigazda Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke üdvözölte, s bejelentette: Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke üzenetben köszöntötte az alkotmányozó zsinatot.

Az államfő szerint "a magyar igazolvány bevezetése óta nem történt hasonló horderejű lépés", amely nemcsak a protestánsok ügye, hanem a magyar nemzet egységét erősíti.

Kósa Lajos polgármester Debrecen ajándékaként egy-egy, erre az alkalomra készített zászlót adományozott a Magyar Református Egyházat alkotó részegyházaknak. A fideszes polgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Debrecen ad otthont az újraegyesítő zsinatnak, de feltette a kérdést: hol is lehetne máshol, mint a kálvinista Rómában?

Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke bejelentette: áldást kívánó levélben üdvözölte az alkotmányozó zsinatot a Reformátusok Világszövetsége, az Európai Egyházak Konferenciája és több testvéregyház Európából, Amerikából és Ázsiából.

Az újraegyesítésre 1881 óta nem volt példa. Akkor ugyancsak Debrecenben hozták létre a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egységét, de a trianoni döntést követő határátrendeződés újból szétszakította az egyházat.

Bölcskei Gusztáv sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy az alkotmányozó zsinaton - tizedikként - csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz az Amerikai Magyar Református Egyház. Azt, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szervezetileg nem csatlakozott az egységes egyházhoz, Bölcskei Gusztáv "józan és bölcs" döntésnek nevezte.

Fazekas László, a szlovákiai egyház püspöke fontosnak nevezte az egyesülést, szerinte "az egység magától értetődő a széttagoltság ellenére is". Elmondta: egyháza 9 egyházmegyéjéből 2 szlovák, s neki kötelessége megőrizni a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egységét. A püspök reményét fejezte ki, hogy egyházukban a kisebbség kezelése példa lesz arra, hogy a magyar kisebbséget is így kezeljék Szlovákiában. Mindemellett kilátásba helyezte, hogy a jövőben tevőlegesen is részt vesznek a közös munkában.

Debrecen belvárosában délután egyesítő menetet tartottak, amelyen a szervezők becslése szerint 15-20 ezren vettek részt, köztük több százan Kárpátaljáról, majd délután 4 órakor az egész Kárpát-medencében megszólaltak a református templomok harangjai, Debrecen főterén pedig felolvasták az alkotmányozó zsinat üzenetét. (Kárpátalja/MTI)