KMKSZ-közgyűlések megyeszerte

2009. március 6., 09:00 , 425. szám
Brenzovics László alelnök beszéde Técsőn

Técsőn ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a tagság képviselőit, valamint Brenzovics Lászlót, a KMKSZ és a megyei tanács alelnökét. Beszámolójában Kékesi Sándor alapszervezeti elnök többek között elmondta: "A técsői magyarság határozott fellépésének, Brenzovics László közreműködésének is köszönhetően sikerült megállítani a temető területén történő építkezést." Az eredmények között említette, hogy az alapszervezet aktívan részt vett a múlt évi rendezvényeken és a KMKSZ Técsői Alapszervezetét sikerült bejegyeztetni. Eddig 172 vízumkérelmet továbbított az alapszervezet a megye felé. Brenzovics László alelnök felszólalásában elmondta: a KMKSZ 20 év alatti szervezettségének köszönhetően tudtunk elérni a kárpátaljai magyarság számára fontos dolgokat. A továbbiakban felhívta a figyelmet arra: "Ne tegyük kockára a jövőnket. A jelen helyzetben az elsőrendű feladatunk megőrizni szervezettségünket, és megértetni minden magyar családdal, szülővel: magyar gyermeknek magyar iskolában van a helye" - mondta az alelnök.

Ugocsa székhelyén a Nagyszőlősi Járási Tanács székházának az üléstermében tartották meg a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezete 20., jubileumi közgyűlését. Nagy Klára, az alapszervezet elnöke az elmúlt év legfontosabb eseményeként nevezte meg a magyar kormány azon döntését, melynek értelmében 2008 augusztusától a KMKSZ is részt vesz a schengeni vízumkérelmekhez csatolt támogató nyilatkozatok kiállításában, melynek során a járási iroda a városból és a járásból befutó kérelmeket is feldolgozta. Mint kifejtette, ez év február végéig 423, a nagyszőlősi lakosok számára kitöltött támogató nyilatkozatot adtak ki, s 723, a járásból befutó kérelem ment át a kezükön.

Emellett a múlt év folyamán megünnepelték nemzeti ünnepeinket, és részt vettek a KMKSZ megyei szintű rendezvényein. Ami pedig az idei terveket illeti, szeretnének emléktáblát állítani Lator Gábor 1848-as honvédtiszt emlékére.

Ezt követően jelentést tett Mező Béla, az ellenőrző bizottság elnöke, majd szólásra emelkedett Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, aki kifogásolta, hogy sokan ahhoz igazítják a szervezethez való viszonyukat, hogy mit is adott nekik a Szövetség, pedig "nem az a kérdés, mit tesz érted a KMKSZ, hanem hogy te mit teszel a nemzetért", s leszögezte: csak szervezett keretek között tevékenykedve lehet fenntartani a nemzetet. Végezetül pedig azzal szemléltette a Szövetség erejét, hogy fennállása húsz éve során túlélte az SZKP, majd az Egyesített Ukrán Szociáldemokrata Párt kárpátaljai regnálásának az időszakát is.

Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke felszólalásában előbb emlékeztetett a nagyszőlősi városi KMKSZ-alapszervezet létrehozásának az előzményére, az 1988-ban megalapított Bartók Béla Körre, majd eljátszott a gondolattal, mi lett volna, pontosabban: mi nem következett volna be, ha húsz évvel ezelőtt nem hozzák létre az alapszervezetet. A jelenbe visszatérve pedig rávilágított a magyar tannyelvű iskola fenntartásának a fontosságára.

Végezetül Kovács Miklós válaszolt a tagság által feltett kérdésekre. A közgyűlés pedig megválasztotta a járási és a megyei szintű KMKSZ-közgyűlésre delegált képviselőket.

Munkácson a városi művelődési házban került sor az KMKSZ 1169 tagú városi alapszervezetének jubileumi, 20. közgyűlésére, melyet Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke nyitott meg és köszöntötte az egybegyűlteket, valamint a meghívott vendégeket.

A Szózat eléneklését követően Gajdos Olga alapszervezeti elnök tartotta meg beszámolóját, melyben számot adott az alapszervezet tevékenységéről az elmúlt két évtizedbe és vázolta az idei terveket. "20 éve alakult meg alapszervezetünk itt, a művelődési házban azzal a céllal, hogy elősegítsük a kárpátaljai magyarság újjáéledését, élvén azokkal a jogokkal, amelyeket biztosít számunkra az alkotmány. Itt születtünk magyarnak, itt van ránk szükség, hogy ápoljuk régi hagyományainkat, emlékezzünk múltunkra és együtt, összefogva építsük a jövőt"- emlékezett vissza a kezdetekre. Gajdos Olga köszönetet mondott Kovács Miklósnak, aki mindent megtett és megtesz Kárpátalja magyarságáért, továbbá a református és a római katolikus egyházak támogatásáért, valamint Munkács polgármesterének, és legvégül a tagságnak, mely 20 éve támogatója minden magyar ügynek. A szülőket arra kérte, hogy ne fosszák meg gyermekeiket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, írassák őket magyar óvodába és magyar iskolába, hogy a kárpátaljai magyarság továbbra is fennmaradjon.

A beszámolót követően Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke egy csokor virágot nyújtott át Gajdos Olgának, köszönetet mondva a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete élén végzett áldásos tevékenységéért.

A szövetség elnöke szintén visszatekintett az elmúlt húsz évre: "Legnagyobb és politikai tőkénk az, hogy felmutattuk: mi, XX-XXI. századi magyarok is képesek vagyunk kiállni a nemzetünk és a hitünk mellett. A KMKSZ-nek az a feladata, hogy megtartsa itt a magyarságot. Egy közösség fenntartása azonban mindig azon múlik, hogy van-e kinek dolgozni, cselekedni, annak ellenére, hogy ebből semmi haszna nincs" - hangsúlyozta az elnök úr, aki csodának nevezte a magyarság 1100 éves fennmaradását.

Ugyancsak köszöntötte a közgyűlés résztvevőit Lengyel Zoltán polgármester, aki a városi tanács végrehajtó bizottságának oklevelét nyújtotta át Gajdos Olgának a helyi KMKSZ-alapszervezet aktív társadalmi tevékenységéért. Polyák Éva, a nyugdíjasklub elnöke is szólt a megjelentekhez.

A tagság elégségesnek minősítette az alapszervezet munkáját. A közgyűlés végén a II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanulói mutatták be verses-táncos-zenés műsorukat.

Csongoron a helyi általános iskolában Nagy Sándor elnök számolt be a tagságnak az alapszervezet tevékenységéről, majd a terveket vitatták meg az egybegyűltek.

Gulácsy Géza az aktuális politikai helyzetről tájékoztatta a közgyűlést. Többen érdeklődtek a gazdasági válság várható következményeiről, azon belül Ukrajna esélyeiről.

Hetyenben az egybegyűlteket Tóth Irén alapszervezeti elnök köszöntötte, aki beszámolt az elmúlt évi eredményekről. Tájékoztatta a tagságot, hogy tavaly 10-en igényelték a magyarországi vízumkérelem benyújtásához igénybe vehető támogató nyilatkozatot. Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke és a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese aggasztónak nevezte a kisebbségi és ezen belül a magyar oktatásügy ellehetetlenítését. Óva intette a szülőket attól, hogy ukrán iskolákba írassák gyermekeiket. Barta Ferenc, a BKSZ alelnöke hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarság erős akaratú és a jelenlegi gazdasági-pénzügyi válságot is túl fogja élni.

Beregsomban Barta Ferenc elnök tájékoztatta a tagságot az elmúlt évben elért sikerekről és az idei teendőkről, melyek között a legfontosabb a falu közösségi életének fellendítése, többek között a falunap megrendezése. Sin József összegezte a 20 éves Szövetség eddigi tevékenységét, értékelte az alapszervezet munkáját. A legfontosabb - hangsúlyozta -, hogy a kárpátaljai magyarság bízzon a jobb jövőben, és ne veszítse el nemzeti öntudatát.

Kisgejőcön a vasárnap megtartott közgyűlésen lemondott tisztségéről Kovács Árpád, aki 16 évig volt az alapszervezet elnöke. Sokévi tevékenységéért dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a Rákóczi-főiskola rektora mondott köszönetet. A tisztújítás során Zselicky Istvánt választotta meg a tagság alapszervezeti elnökké. A tagsághoz szólva az új elnök vázolta elképzeléseit, az alapszervezet előtt álló fontosabb feladatokat.

Nagygejőcön Györke Róbert alapszervezeti elnök számolt be a KMKSZ eddigi tevékenységéről és rendezvényeiről. Elmondta, hogy több-kevesebb sikerrel próbálnak pályázatok segítségével forrásokat szerezni programjaikhoz.

Dr. Soós Kálmán újabb pályázati lehetőségekre is felhívta a tagság figyelmét, majd beszámolt az Ungvári Járási Tanácsban működő KMKSZ-frakció munkájáról.

Csapon dr. Soós Kálmán a KMKSZ elmúlt húsz évéről és az Ukrajnát sújtó gazdasági válság várható következményeiről beszélt. Végül a magyar értelmiségi réteg kinevelésének fontosságát hangsúlyozta.

Halász Ella, a csapi KMKSZ-alapszervezet egy éve tragikus hirtelenséggel elhunyt elnökének özvegye elevenítette fel a kezdeteket.

Balogh Lívia, a KMKSZ Csapi Alapszervezetének jelenlegi elnöke pedig az elmúlt egy évben elvégzett munkáról számolt be. Végül döntött a tagság az idei évre tervezett rendezvények és feladatok ügyében.

Szalókán Orosz Kálmán alapszervezeti elnök köszöntötte a tagságot, majd egyperces néma felállással adóztak a beszámolási időszak alatt elhunyt nyolc alapszervezeti tag emlékének. Az elnök beszámolójában felsorolta az alapszervezet által a tavalyi évben elvégzett munkát és a rendezvényeket. Megemlítette, hogy három pályázatot is nyert az alapszervezet. Bejelentette, hogy a tíz éve megjelenő Szalókai Füzetek című kiadványuk különszámába minden szalókaitól írásokat és régi fényképeket várnak május elsejéig. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra is, hogy a KMKSZ 2009. április 26-án Szalókán megszervezi az első Kárpátaljai Vőfélytalálkozót.

Braun László, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke, a megyei oktatási főosztály főmunkatársa a Szövetség által felvállalt ügyekről, a kárpátaljai magyar oktatási rendszer problémáiról, a magyar iskolákban történő ukrán nyelvoktatás területén várható változásokról beszélt.

Biró Sándor polgármester elmondta, hogy Szalókán a KMKSZ-alapszervezet mellett semmilyen más politikai, társadalmi szervezet nem működik jelenleg. Pozitívan értékelte az alapszervezet vezetőinek aktív tevékenységét, amit külön megköszönt Orosz Kálmán alapszervezeti elnöknek.

Nagydobronyban dr. Soós Kálmán a KMKSZ 20 évvel ezelőtti megalakulásának jelentőségéről és az azóta történt fontosabb eseményekről beszélt, majd Ukrajna és Magyarország válságban lévő gazdaságának a kárpátaljai magyarságra gyakorolt hatásait elemezte.

Őr Hidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke a szervezet előtt álló feladatokról beszélt. Pénzre lenne szükségük ahhoz, hogy a sztálinizmus és a II. világháború nagydobronyi áldozatainak emlékművét felújítsák, a 48-as honvédsír környezetét rendezzék.

Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója, az Ungvári Járási Tanács Oktatási Bizottságának elnöke azokat a feladatokat sorolta fel, amelyek elvégzése esetén a KMKSZ-alapszervezet a magyar érzelmű pedagógusokkal közösen hozzájárulhatna ahhoz, hogy minél kevesebb magyar gyereket írassanak ukrán osztályba.

Katona Béla, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója az intézmény állami finanszírozásával kapcsolatos fejleményekről tájékoztatta a közgyűlést.

Eszenyben Gönczy Sándor helyi KMKSZ-elnök beszámolójában áttekintette a húszéves alapszervezet történetét és eredményeit. Kiemelte, hogy Eszeny volt az első kárpátaljai település, amely visszakapta ősi nevét.

Dr. Soós Kálmán a világgazdasági válságról és annak hatásairól, valamint magyar oktatási rendszerünket ért támadásokról, az emelt szintű érettségiből adódó abszurd helyzetekről beszélt.

Kovászón a község iskolájában megtartott közgyűlésen elsőként Szviscsu László alapszervezeti elnök tartott beszámolót. Visszatekintve a múltra, az alapszervezet nagy eredményeként értékelte, hogy 2006-ban sikerült a településen megszervezni a magyar nyelv fakultatív oktatását, mely azóta is zajlik: a 4-9. osztályos tanulók körében kb. 40 gyerek tanul Cséke Ilona, az Oroszi Általános iskola tanára, a KMKSZ oroszi alapszervezeti elnöke irányításával. A közgyűlésen jelen volt Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese.

Mezőváriban a tanácsháza épületében gyűltek össze a helyi alapszervezet tagjai. Előbb Berki Károly, az alapszervezet elnöke tartotta meg beszámolóját, kitérve az elmúlt húsz évben elvégzett munkára, a megvalósított tervekre, a kárpátaljai magyarság feladataira, a magyar nyelvű oktatás helyzetére, majd Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke egészítette ki az elhangzottakat.

Kígyóson a községháza nagytermében tartott gyűlést a KMKSZ helyi alapszervezete. Kész Elemér, az alapszervezet elnöke megtartotta beszámolóját az elmúlt egy évről, majd tájékoztatta az egybegyűlteket a kárpátaljai magyar oktatás problémáiról, illetve a helyi iskola helyzetéről. Ezután Horkay Sámuel kapott szót, aki az előző és az elkövetkező választásokról osztott meg néhány gondolatot, illetve válaszolt a feltett kérdésekre.

Beregdédában Juhász Katalin tartotta meg elnöki beszámolóját az idén húszéves dédai alapszervezet eddigi tevékenységéről. Ezután Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője vázolta fel a szervezet elmúlt húsz évét, kiemelve, hogy amit a KMKSZ a kárpátaljai magyarságért felvállalt, nagyobbrészt véghez is vitte, amit meg nem, azért továbbra is következetesen dolgozik. A következőkben Sin József hasonlította össze az elmúlt két évtized legfontosabb pozitívumait és negatívumait.

bzs, fzs, szs, bj, lm, sj