2009. március 6.

2009. március 6., 09:00 , 425. szám

"Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. " /Ézs 58, 11/

Szeretett Testvéreim! Véget ért a farsangi szezon a világ számára, s egy teljesen más lelkület időszaka érkezett el a keresztyén ember számára. A mulatságok időszaka után elérkeztek a böjt hetei, amivel Nagypéntekre, s Húsvétra tekint előre az Istenben hívő ember. Ha ma embereket kérdezünk a böjtről, a legáltalánosabb felfogás, vélemény valami teljesen másról szólna, mint amit Ézsaiás próféta ír az Igében (Ézs 58, 6-12). Hiszen a népi hagyományok egészen az ószövetségi zsidóság idejétől szépen fokozatosan elfedték azt, amit a böjt valójában jelent Isten szemszögéből nézve. Igazából az ember azon énje került előtérbe, amely már a bűnesetnél megjelent: az Én. Öncélúságról van itt szó, amiben önmagát akarja az ember piedesztálra állítani, vagyis amit teszünk, az önmagunkra mutasson, minket helyezzen előtérbe. Örök probléma ez az emberiség életében, s olyannyira mélyen gyökerezik, hogy már akkor is megjelenik, ha Isten dolgairól van szó. Miért böjtölünk? Vélemények sokasága hangzik el: mert ez így szokás, mert jót teszek az én lelkemmel, sőt a testemmel is. Mert megmutathatom Istennek, micsoda önmegtartóztatásra és lemondásra vagyok képes Őérte. Azonban, ha mélyen magunkba merünk nézni, megláthatjuk, hogy mindezzel csak önmagunkra mutatunk. Istennek nem ez a célja a böjttel. Nyilván benne van az önmegtartóztatásra nevelés, azonban akik azt mondják, Istenben hisznek, sokkal mélyebb értelmét kell meglássák. Mégpedig azt, hogy a keresztyén ember élete nem önmagára mutató, önmaga felé élet. Semmiben sem! Még a böjtben sem! Isten országában a mi életünk teljes egészében másokért való, mások felé élt élet kell legyen. S így a böjtben rejlő lemondás sem lehet önmagunkért való lemondás, csakis a másik emberért odaadott, odaszánt önmegtagadás. Legszebb példája ennek Jézus Krisztus élete. Ézsaiás szavainak fényében kimondhatjuk, Ő az, aki örök böjtben élt, örök lemondásban másokért. Legyen számunkra kérdés ebben a néhány hétben: tudjuk-e ezt gyakorolni legalább a "hivatalos" böjti időszakban? Adja Isten, hogy mind felismerjük a böjt igazi értelmét, és szóljon a húsvéti készülődésünk különösképpen az ilyen igei böjtről, a Krisztusi életről! Ámen

Maksai Attila