Csak bűnügy esetén kötelező az információadás az UDSZBEZ-nek

2008. július 25., 10:00 , 393. szám

Az ellenőrző szervek képviselőinek jogi képzetlenségével, vagy éppenséggel bizonyos törvényi normák részükről való tudatos figyelmen kívül hagyásával magyarázható, hogy a vállalkozók gyakorta negatívan viszonyulnak hozzájuk. Bonyolítja a helyzetet, hogy néha bizonyos struktúrák különleges státust találnak ki maguknak, melynek értelmében ők nem számítanak ellenőrző szerveknek, s ezáltal nem esnek a törvények azon szigorú korlátozó normáinak hatálya alá, melyek a tervezett és a terven kívüli ellenőrzések szervezésének procedúrájára vonatkoznak; ezáltal, annak ellenére, hogy tulajdonképpen jogvédő szervekről van szó,vonakodnak betartani az ellenőrzések lefolytatásának jól körülírt procedúráját.

Az alábbiakban a gazdasági bűnözés elleni harccal foglalkozó állami szolgálat főosztálya (UDSZBEZ) munkatársainak jogköréről szólunk röviden.

A vállalkozók nemritkán kapnak olyan leveleket az UDSZBEZ vezetőjének aláírásával, amelyben a cég gazdasági és pénzügyi tevékenységét jellemző, megfelelőképpen hitelesített dokumentumokat kérnek, gyakorta huzamosabb időszakra vonatkozóan. Teszik ezt a jogvédő szervek munkatársai a Miniszteri Kabinet 2006. 12. 20-án kelt 1767-es számú A jogsértések megelőzésének 2007-2009-es évekre vonatkozó komplex programjának jóváhagyásáról címet viselő rendeletére hivatkozva. Hogy mennyire jogos a jogvédő szerveknek ez az érdeklődése?

Valóban, A milíciáról szóló törvény 11. paragrafusának értelmében a Belügyminisztériumnak jogában áll kereskedelmi titoknak minősülő információt szerezni. De az ilyen információkhoz való hozzájutás alapja valamely bűncselekménnyel kapcsolatos értesülés lehet, amelyet a megfelelő módon iktattak a bűncselekményekről szóló bejelentések és értesülések naplójában. Az értesülés alapján operatív-felderítési eljárásnak kell indulnia az ügyben, s csak ezután áll jogukban az illetékeseknek megkereséssel fordulni a vállalathoz.

A fentiekből kiindulva, amennyiben nem létezik a vállalattal kapcsolatos bűncselekményről szóló iktatott információ, és az ügyben nem indult eljárás, az UDSZBEZ munkatársainak semmi dolga a vállalatnál, s értelemszerűen a vállalat sem köteles üzleti titkot képező információkat kiszolgáltatni a számukra.

Azt tanácsoljuk tehát a vállalkozóknak, hogy amennyiben írásos megkeresés érkezett cégükhöz az UDSZBEZ-től, válaszlevelükben hivatkozzanak a következőkre:

- a Miniszteri Kabinet 2006. 12. 20-án kelt 1767-es számú rendelete A jogsértések megelőzésének 2007-2009-es évekre vonatkozó komplex program jóváhagyásáról nem jogosítja fel a rendőröket arra, hogy dokumentumok másolatainak megküldését követeljék a gazdasági szereplőktől;

- A milíciáról szóló törvény 11. paragrafusa értelmében a Belügyminisztérium szerveinek azokról a bűncselekményekről áll jogában információt szerezni, amelyekben eljárás indult részükről.

- az UDSZBEZ-ről szóló rendelkezés értelmében, melyet a Miniszteri Kabinet rendelete hagyott jóvá 1993. 07. 05-én 510. szám alatt, munkatársaiknak csak abban az esetben áll jogában információkat és dokumentumokat szerezni, ha a vállalkozások gazdasági, pénzügyi és egyéb jellegű tevékenységét szabályozó törvények olyan megsértéséről szóló információval rendelkeznek, amelyek büntetőjogi felelősséggel járnak. Az ilyen információknak iktatva kell lenniük a bűncselekményekről szóló bejelentések és értesülések naplójában a Belügyminisztérium 2004. 04. 14-én kelt 400. számú rendeletének megfelelően.

Az UDSZBEZ munkatársainak tehát csak akkor van joguk nyomozati ellenőrzésekre, amennyiben rendelkezésre állnak a bűncselekményekről szóló bejelentések és értesülések naplójában iktatott bűncselekményre utaló információk, és az ügyben operatív-felderítési eljárás indult. Minden egyéb ellenőrzés törvénytelen. (Kárpátalja/Novini Zakarpattya)