Nyílt levél Sólyom László Köztársasági Elnök Úrhoz és Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úrhoz

2008. június 6., 10:00 , 386. szám

Az ukrán oktatási miniszter 2008. május 26-i 461-es számú rendelete jóváhagyta az ukrán nyelv oktatásának javításáról szóló ágazati programot. A program alapelve a nemzetiségi iskolák oktatási nyelvének ukrán nyelvre történő fokozatos cseréje, amelyet egyes tantárgyak ukrán nyelven történő oktatásával, illetve más tantárgyak kétnyelvű oktatásával, az ukrán nyelvórák számának más tantárgyak rovására történő megnövelésével kívánnak biztosítani.

Ezen intézkedésektől az ukrán nyelv oktatásának érdemi javulása nem várható, mivel azt továbbra is az anyanyelv oktatásának módszereivel kívánják megvalósítani, s azt nem hajlandók a második nyelv oktatásának nemzetközileg elfogadott normái szerint oktatni.

A rendelet kifejezetten hátrányosan érinti a magyar iskolák diákjait, hiszen egyrészt más tantárgyak oktatásától von el tanórákat, másrészt a egyes tantárgyak kétnyelvű oktatásának forszírozásával a szaktantárgyak elsajátításának eredményességét ássa alá.

Egészében véve a dokumentum által megfogalmazott cél: a magyar iskolák ukrán tannyelvűre történő lassú átállítása a magyar iskolarendszer, s hosszú távon a magyar népcsoport megszűnését eredményezi, s így az számunkra elfogadhatatlan.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség úgy véli, hogy ezek az intézkedések ellentétesek az Alkotmány 53. cikkelyével, az ukrajnai nemzetiségek jogai nyilatkozatának 3. cikkelyével, Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló törvény 6. cikkelyével, Ukrajna nyelvtörvénye 27. cikkelyével, a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló keretegyezmény 14. cikkelyével, az ENSZ nemzeti kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata 4. cikkelyével, a regionális és kisebbségek nyelvi chartájának 8/1 cikkelyeivel, a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása terén együttműködésének elveiről szóló nyilatkozat 10. cikkelyével, más hatályos törvényekkel és nemzetközi megállapodásokkal.

Ezért kérjük, hogy a kárpátaljai magyar oktatás szétzilálódásának, illetve a magyar népcsoport asszimilációjának megállítása érdekében legmagasabb szinten vessék fel ezen intézkedések visszavonásának, s a magyar iskolahálózat feljavításának szükségességét.

Tisztelettel:

Kovács Miklós elnök