Újra bekeményítene a DAI

Közlekedés: reszkessetek, autósok!

2008. február 8., 09:00 , 369. szám

A Belügyminisztérium állami közlekedésrendészeti (DAI) főosztálya közzétette a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos törvényalkotási kezdeményezéseik főbb tételeit, melyek hamarosan konkrét jogszabályok formájában kerülhetnek a parlament elé.

A DAI átlagosan 85-100 hrivnyára emelné a kiszabható bírságok tételeit, s még ennél is nagyobb mértékben növelné a súlyos szabálysértések esetén fizetendő büntetést. Például a piros lámpa figyelmen kívül hagyását a tervek szerint 170 hrivnyás bírsággal büntetnék, az ittas vezetésért pedig 1360-1700 hrivnya pénzbüntetés vagy a vezetői jogosítvány legfeljebb 2 éves időtartamra való bevonása lenne kiszabható.

Várhatóan törvényileg szabályozzák a fényképezőgépek felhasználásának lehetőségét a szabálytalanságok tényének rögzítésére, s az így készülő felvételek a jövőben bizonyítékként is felhasználhatók lennének.

A tervezet értelmében közlekedési járműveket a következő esetekben kobozhatnának el: ittas vezetés, gépjármű irányítása jogosítvány, forgalmi rendszám vagy műszakivizsga-talon nélkül.

A legfontosabb újdonság talán mégis az, hogy a jövőben a büntetés kiszabásáról újra a közlekésrendészet felügyelői dönthetnének.

A jármű vezetőjére a szabálysértés elkövetése utáni három hónapon belül szabhatnának ki bírságot, a korábbi két hónappal szemben. Ugyanakkor a szakértői vélemények elkészítésének idejére ez az elévülési határidő felfüggeszthetővé válna.

Megjelenik várhatóan a büntetőpontok rendszere is, amely a bírságok mellett sújtaná a szabálysértő vezetőket. Ha éves összesítésben (a szabálysértés pillanatától számítva) a gépkocsivezető 30 vagy annál több büntetőpontot gyűjt össze, automatikusan bevonnák jogosítványát 3 évig terjedő időre.

Milyen szabálysértésekért adható majd büntetőpont?

Öt büntetőpont jár, ha a kipufogógáz összetétele nem felel meg a normáknak; a bekapcsolatlan biztonsági övekért; a hibás fékekért, kormányért, világítótestekért stb. (ugyanezen vétségek személyszállításra használt járművek esetében már 7 pontot érnének); a személyszállítás normáinak megsértéséért az iránytaxik vezetői által; sebességhatár több mint 20 km/órával történő túllépéséért; közúti jelzőtáblák és útjelek figyelmen kívül hagyásáért; szabálytalan megállásért és parkolásért, valamint a parkolási díj megfizetésével kapcsolatos szabálysértésekért; gyalogosátkelőhely figyelmen kívül hagyásáért, könnyebb közúti baleset okozásáért.

Hat pontot "érne" a kötelező biztosítás hiánya; ha hiányzik a menetlevél vagy a szállítmány okmányai hiányosak; a veszélyes terhek szállítására vonatkozó előírások megsértése.

Hét pontot szabhatna ki a közlekedésrendészeti felügyelő a jármű regisztráció nélküli vezetéséért vagy amennyiben hiányzik a jármű műszaki vizsgájáról kiadott talon; ha hiányzik a rendszám, vagy nem az előírt helyen van elhelyezve, beszennyeződött stb.; ha az iránytaxik vezetői megsértik a megállásra vonatkozó szabályokat; mobiltelefon használatáért közlekedés közben; a fényjelző berendezések nem szankcionált átszereléséért, szabálytalan használatukért.

Tíz büntetőpont járna a jelzőlámpa piros jelzésénél való áthaladásért; a kereszteződésen való szabálytalan áthajtásért; a sebességhatár 50 km/óránál nagyobb mértékű túllépéséért; az elsőbbség megadásának elmulasztásáért a mentők, tűzoltók stb. esetében; a parkolás szabályainak megsértéséért, ha az akadályozza a forgalmat; a parkolási díj megfizetésének megtagadásáért; speciális fény- vagy hangjelző berendezések önkényes felszereléséért; lezárt vasúti átjárón való áthaladásért.

Tizenegy ponttal büntetnék a tulajdonban és az emberi egészségben való károkozást.

Tizenöt pont lenne a büntetés balesetveszélyes helyzet okozásáért, s azért is, ha valaki nem áll meg a DAI felügyelőjének jelzésére.

Huszonegy büntetőpont járna a baleseti helyszín elhagyásáért.

Végül 25 ponttal büntetnék a jövőben az ital vagy kábítószer hatása alatti járművezetést, illetve azt is, ha ilyen befolyásoltságú személyeknek adja át a tulajdonos a jármű irányítását.

Megfigyelők a tervezett intézkedések kapcsán mindenekelőtt csodálkozásuknak adnak hangot, amiért ilyen szigorúan büntetnék az illetékesek a parkolási díj megfizetésének elmulasztását (10 pont), amikor például a veszélyes terhek szabálytalan szállításáért csak 6 büntetőpont járna, s a rendszámtábla nélküli közlekedésért is csak 7.

Mint rámutatnak, nemhogy egy év, de akár egyetlen nap alatt is igen könnyű lenne összegyűjteni a jogosítvány bevonását jelentő 30 pontot. Ehhez elegendő, ha például egy-egy alkalommal nem kapcsoljuk be a biztonsági övünket, vezetés közben beszélünk a mobiltelefonunkon, túllépjük a megengedett sebességet, s végül még a parkolói alkalmazottal is jól összeveszünk. Ez együttesen 32 pont, azaz máris búcsút mondhatunk a jogosítványnak.

Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy a járművezetők jogai biztosan nem szaporodnak meg egyelőre. Számukra csak annak a lehetőségét tartanák fenn, hogy a DAI felügyelőinek döntéseit megfellebbezzék a bíróság előtt.

Mint többen is rámutatnak, a DAI a kilencvenes években rendelkezett már ehhez hasonlóan széles jogkörökkel, de azután maguk a törvényhozók vélték úgy, hogy ez nem segíti elő a közlekedési szabályok hatékonyabb betartatását. Ekkor törölték el a közlekedésrendészetnek azt a jogát, hogy elkobozzák a szabálysértő járművét, arra hivatkozva, hogy az magántulajdon. Ugyanezen okból fosztották meg a DAI-t attól a jogától, hogy leszerelje a járművek rendszámtábláját. Végül megvonták a közlekedésrendészettől a vezetői jogosítványok bevonásának lehetőségét is, amelyet most szintén visszakapnának. Elmondható tehát, hogy a tervezett intézkedések között kevés az újdonság, s azok egyértelműen azt célozzák, hogy az eddigieknél lényegesen több jogosítvánnyal rendelkezzenek a közlekedésrendészet közrendű felügyelői az utakon.

szcs