Fogadj örökbe egy magyar tanárt

Átadták a Zrínyi Ilona-ösztöndíjakat

2008. január 25., 09:00 , 367. szám

Január 19-én, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filmklubjában átadták a Hármashatár Alapítvány Zrínyi Ilona-ösztöndíjait a kárpátaljai nyertes pályázóknak.

A rendezvény Simon Attila, a Hármashatár Alapítvány kurátorának a megnyitójával kezdődött, aki néhány szót szólt a pályázat múltjáról. Amint mondta, a 2004-2005-ös tanévben hirdette meg az alapítvány a "Fogadj örökbe egy magyar tanárt" programot, aminek egy része a Zrínyi Ilona-ösztöndíj a szórványban tanító pedagógusok számára. Az ösztöndíjat fedező anyagiak nagy részét a Nemzeti Civil Alapprogram adja, a többit magánszemélyek, civil szervezetek - mint például a Rákóczi Szövetség - felajánlásai teszik ki. A Kárpátaljáról érkezett pályázatokat négy szempont szerint bírálták el: 1. A magyarság részaránya azon a településen, ahol a pályázó dolgozik. 2. Beregszász és az adott település távolsága. 3. A település állandó lakosainak száma. 4. A pályázó életkora. E szempontok figyelembe vételével állított fel a kuratórium egy pontrendszert, ami alapján értékeltek. Az idén 207-en pályáztak, s ebből 71-en részesültek ösztöndíjban, többek között Kőrösmezőről, Rahóról, Gyertyánligetről, Nagybocskóról, Aknaszlatináról, Husztról, Técsőről, Ungvárról és Nagyszőlősről. A jelenlévőket köszöntötte még Orosz Ildikó, a főiskola elnök asszonya is, majd sor került az ösztöndíjak átadására. Ez alkalommal 20 000 forintot vihettek haza a nyertesek, ami az ösztöndíj fele, a másik részletet a tavasz folyamán, valószínűleg Huszton vehetik majd át a kárpátaljai díjazottak. Mint P. Punykó Máriától, a Zrínyi Ilona-ösztöndíj kárpátaljai koordinátorától megtudtuk, vidékünkön harmadik éve működik a szóban forgó program, s már az ötödik alkalommal kapnak támogatást a kárpátaljai pályázók. Általában decemberben és májusban történnek a kifizetések, a mostani technikai okok miatt csúszott januárra. A Hármashatár Alapítvány civil szervezet azokat a tanárokat kívánja ezzel az ösztöndíjjal támogatni, akik a szórványban élnek vagy dolgoznak. Kárpátalján a KMPSZ a társszervezetük, amely segít az itteni lebonyolításban.

Snicer