Magyar vizsgaközpontok helyett kvóták?

2008. január 18., 09:00 , 366. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendége volt múlt vasárnap Ivan Vakarcsuk oktatási miniszter, aki a kárpátaljai magyarság oktatásával összefüggő kérdésekről tárgyalt a főiskola vezetőivel.

Mint dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a megyei tanács oktatási bizottságának elnöke lapunknak elmondta, a megbeszélésen valamennyi, a helyi magyarságot aggasztó oktatási kérdés napirendre került. "A miniszter meglehetősen következetesnek tűnt az érettségi vizsgatesztek magyar nyelvre történő teljes lefordítását illetően, azaz jelen helyzet szerint úgy tűnik, mégsem sikerül megoldani a kérdést - hangsúlyozta Orosz Ildikó, aki a miniszterre hivatkozva jelezte: a korábbi biztató hangvételű nyilatkozatok e tárgyban nem a minisztériumtól, hanem a vizsgaközpontok országos igazgatóságától származtak, amely azonban nem hivatott dönteni ebben a kérdésben. A jelenlegi elképzelések szerint az egyetemi felvételi gyakorlata köszön vissza, az érettségiző diákok egyfajta szószedetet kapnának a vizsgateszt mellékleteként, ami segítheti munkájukat, pontosabban a kérdések fordítását, megértését.

Az elhangzottak alapján Orosz Ildikó úgy ítéli meg, hogy jelen helyzet szerint a magyar diákok továbbra is hátrányos helyzetben vannak az új érettségi vizsgarendszer bevezetése miatt. "Míg a magyar tannyelvű iskolák végzőseinek a feladatok fordításával kell majd birkózniuk, mások már a megoldáson dolgozhatnak" - mutatott rá az elnök. Hozzátette: mindez nagy próbatételt jelent majd a diákoknak, amire, ha nem sikerül jobb belátásra bírni az oktatási vezetést, fel kell készíteni őket.

Az oktatási miniszter tájékoztatta tárgyalópartnereit arról, hogy a szaktárca elképzelése szerint a kárpátaljai felsőoktatási intézmények különböző szakain a jövőben esetleg felvételi kvótákat állapítanának meg a nemzetiségi kisebbségek számára. Így a nemzetiségi iskolák végzősei is az ukrán diákoknak készült tesztekkel vizsgáznának, ám a kvóta által meghatározott felsőoktatási helyekért csak egymás között versenyeznének majd.

Az elhangzottakra reagálva Orosz Ildikó kifejtette: pozitívumként értékelné, ha a magyar iskolák diákjai valóban kvótákat kapnának a felsőoktatásban a területi felsőoktatási intézményekben, ha az tükrözné a nemzetiségi arányokat. Különösen az olyan presztízsszakok esetében volna nagy jelentősége az ilyen pozitív diszkriminációnak, amilyen például az egészségügy, a gyógyszerészet, a nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom vagy a jogász szak, ahová az óriási túljelentkezés miatt igen kis számban jut be magyar diák. Ennek a megoldásnak azonban hátulütője is volna a magyar fiatalok számára. "A gond az, hogy ebben a rendszerben csak elvétve juthatnak majd be saját erőből a diákok azokra a népszerű szakokra, ahová jelenleg viszonylag nagy számban felvételiznek, de amelyekre a kvóta nem vonatkozna, mivel az ukrán nyelvű érettségi-felvételi vizsgákon hátrányos helyzetük miatt csak rendkívül alacsony pontszámokra számíthatnak" - mutatott rá a szakpolitikus.

További, az érettségi vizsgákkal kapcsolatos információ, hogy kizárólag a matematika és ukrán érettségi vizsgákat javítják majd tanárok idén tavasszal, míg a többi vizsgateszt javítása számítógépes úton történik, ehhez igazítják a teszteket.

Felvetődött a beregszászi találkozón a magyar tankönyvek kiadásának kérdése, valamint a beregszászi főiskola tanárai által Magyarországon szerzett tudományos fokozatok honosításának problémája is. Ivan Vakarcsuk a magyar szakemberek véleménye szerint mindkét témát pozitívan közelítette meg, és ígéretet tett, hogy hamarosan foglalkozik a felvetett problémákkal.

szcs