Balassi Bálint: PSALMUS 6.

2013. április 12., 03:00 , 639. szám

 

[ad notam: „Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak”]

 

Óh, magas egeknek, nagy mély tengereknek

igazgató Istene,

Szárazföldnek víztől, sötétnek világtól

elválasztó mestere,

Uram, ím, kiáltok, én könyörgést nyújtok,

nézz áldozó tüzemre!

 

Nagy búsulásodban, tüzes haragodban

ne feddj meg most engemet,

Sok gonoszságomért, fertelmes bűnömért

ne ítéld meg lelkemet,

Ne sújts, se ne büntesd, előled el se vesd

nyomorodott fejemet!

 

De könyörülj rajtam, mert már elbágyadtam

bűneim terhe alatt,

Bűn lelkemet veszti, betegség tökéli

senyvedett csontjaimat,

Te, Uram, ez tőrben, lelki fekélyekben

orvosold meg szolgádat!

 

Lelkem is elrémült, fejem pedig hevült

gyakran kísértetekkel,

Időről időre jönni segítségre

meddig halogatod el?

Már nagy sok ezerszer általjárt az nagy tőr,

jöjj el már segítséggel!

 

Fordulj hozzám arccal, lássam valósággal

orcád élő vígságát,

Mint kígyót ó héjból, ez sok álnokságból

mentsd ki szegény szolgádat,

Üdvözítsd lelkemet, irgalmasságodért

kóstoljam jóvoltodat!

 

Mert ha szent könyvedből, vérrel nyert környékből

engemet el-kitagadsz,

Pokolnak tüzére, végetlen veszélyre

bűneimért taszítasz,

Soha hálaadást, örök magasztalást

úgy éntőlem nem hallasz!

 

 

Balassi Bálintot általában az első nagy magyar költőnek szokás nevezni, és ebben sok igazság van, hiszen az a poéta, aki nála korábban, és ugyancsak jelentőset alkotott, Janus Pannonius, nem magyarul, hanem latinul írt. Balassi Bálint tehát a magyar irodalom első magyar nyelvű alkotója, és első klasszikusa. Költeményei többnyire valamilyen, akkoriban ismert ének, dallam keretei által szabályozottan születtek, ezért is áll a Psalmus 6. főcím alatt a magyarázat, hogy „ad notam: Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak”. A főcímmé megtett „psalmus” szó zsoltárt, verses imádságot, egyfajta himnuszt, míg az „ad notam” megjegyzést, följegyzést, emlékeztetést jelent. Ebben a költeményben Balassi Bálint eleget tesz a főcím, a psalmus szó jelentésének, valamint az alcímben megjelölt eredeti dal elvárásának, vagyis: olyan zsoltár, imádság lesz ez a költemény, mely egy jól ismert dallam szerint is énekelhető…

Penckófer János