„Öt év a szögesdrót mögött”

Egy görög katolikus pap viszontagságai a Gulág munkatáboraiban

2001. február 16., 01:00 , 5. szám
Hívei körében Szibériában

Bendász István neve nem ismeretlen a kárpátaljai görög katolikus hívők körében. A nagyszőlősi járási felső­veres­marti /ma nagykopányi/ görög katolikus lelkészt 1949-ben 25 évi kényszermunkára ítélték, mert minden fenyegetés ellenére hű maradt a római anyaszentegyházhoz, nem csatlakozott a Moszkva irányítása alatt álló görögkeleti egyházhoz. A Gulág munkatáboraiban átéltekről naplót vezetett. A táborból nagy nehézségek árán sikerült kicsempésznie és hazajuttatnia titkos feljegyzéseit. Börtönnaplója első ízben 1991-ben látott napvilágot a budapesti Aggiornamento Kiadóban. Ben­dász kanonok még megérte (1991. augusztus 13-án hunyt el), hogy könyv alakban lássa vi­szont börtönnaplóját „Öt év a szögesdrót mögött” címmel.

A Bendász István börtön- és lágeréveinek története iránti érdeklődés azóta sem csökken. Hisz a valláshoz és keresztény világnézethez ragaszkodó hívő tudni szeretné, mi tette erőssé azokat a papjait, akik minden csábítás és fenyegetés ellenére hűségesek maradtak hitükhöz. Azok az érdeklődők, akiknek nem volt alkalmuk elolvasni a börtönnaplót első kiadásban, most pótolhatják a mulasztást, mivel megjelent a második kiadás, ezúttal az abaligeti Lámpás Kiadó gondozásában. Az első kiadáshoz hasonlóan a második, immár kibővített kiadás is Hetényi Varga Károly szerkesztésében látott napvilágot. Ben­dász Istvánnak a munkatáborokban írt naplóját lényeges változtatások nélkül, eredeti helyesírással és fogalmazásban adták közre. E mű ugyanis történelmi dokumentum. A jelen kiadás csupán annyiban tér el az előzőtől, hogy ebben a könnyebb olvashatóság kedvéért tagoltabbra szerkesztették a szöveget, s párbeszédes formába tördelték. A könyv végén közlik azokat a névsorokat, melyek az előző kiadásból kimaradtak.

Hetényi Varga Károly a második kiadáshoz új utószót írt, melyben egyebek között vázolja a megye katolikus hitéletében az utóbbi 10 esztendőben végbement eseményeket is.

A könyv az alábbi címen rendelhető meg: Magyarország, 7678, Abaliget, Lámpás Kiadó, Dr. Cziglányi Zsolt teológiai tanár, Várhegy út 5. Római katolikus plébánia.

Kristóf Emma