Kilencszáznegyvenöten fedél nélkül

Feketeardó az újjáépítésre vár

2001. március 30., 02:00 , 11. szám

A Nagyszőlősi járásban Feketeardó szenvedte el a legnagyobb árvízi károkat. A település 610 lakóépületéből 306 dőlt össze vagy vált lakhatatlanná. A romok eltakarításában a lakosok mellett részt vesz a katonaság és a környező falvakból érkező önkéntesek, így sok ház helyét már csak agyagkupacok jelzik. A római katolikus egyház szervezésében esztergomi és szegedi fiatal ferencesek is besegítettek a munkálatokba, de a távoli viski református gyülekezet is képviseltette magát.

– Katasztrofális helyzetbe kerültünk, nincs olyan ház, család, amelyet valamiképpen ne ért volna kár – mondja Szűcs András helyi református lelkész. – A romeltakarítás lassan befejeződik, az emberek már az építőanyagokat vár­ják, egyelőre azonban ebben a tekintetben nem kaptunk segítséget.

– Falunkban annyi ház pusztult el, mint Magyarországon az egész be­regi térségben összesen – jegyzi meg Rezes Géza, a Rákóczi Szövetség helyi alapszervezetének elnöke. – Eddig tartós élelmiszert, tisztítószereket kaptunk és osztottunk szét a családok között. A Tivadarfalui Református Líceum naponta 100 főnek biztosít meleg ebédet vallási és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.

Horinecki Okszána, a községi tanács jegyzője szerint a helyzet valamennyire normalizálódott, minden egyes fedél nélkül maradt személyt sikerült elszállásolni, és valamennyi lakóház esetében megtörtént a kárfelmérés.

– 945 fő vesztette el otthonát, jelenleg az ő ellátásukról kell elsősorban gondoskodnunk – tájékoztat a jegyzőasszony. – Naponta érkeznek hozzánk a segélyszállítmányok bel- és külföldről egyaránt. Minden egyes szállítmányt pontosan könyvelünk, az elosztást azonban legtöbbször maguk a szállítmányozók végzik. Ez annál is inkább megfelelő megoldás a számunkra, mivel a tanácsnak nincs a tárolásra alkalmas raktárhelyisége, és időnk sem lenne ezt a feladatot is ellátni.

– Három éve 128 lakóházat kellett felépíteni, melyekbe nem egy esetben idén télen költöztek be az emberek. A laposabb helyeken három méteres volt a vízszint, így az új, magas alapra épített házakat is elöntötte az ár. A falu fele áll romokban, megrázó látni a csupasz telkeket. A lakosság egyre sürgetőbben érdeklődik az építőanyag iránt, de egyelőre még ígéretet sem kaptunk erre vonatkozólag.

-farkas-