Botlik József: Egestas Subcarpathica

2001. május 11., 02:00 , 17. szám

Egestas Subcarpathica, magyarul: Kárpátalja nyomorúsága címmel jelent meg Botlik József újabb, szülőföldünkkel foglalkozó könyve. A szerző elkötelezett kutatója vidékünk történelmének, művelődéstörténeti hagyományainak. E könyve bevezetőjében mindenekelőtt tisztázza – részletes elemzést adva – a Kárpátalja elnevezés létrejöttét, első előfordulását, illetve az évek során végbement jelentésbeli változását.

A kötet öt fejezetében olyan izgalmas kérdések levéltári anyagokon nyugvó feldolgozását találja az olvasó, mint a vasútépítés Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyékben (kitérve a meg nem valósult vasútépítési tervekre is); a hegyvidéki akció dokumentumok alapján feldolgozott hiteles képe, vagy a kárpátaljai ruszinok első világháborús szerepe. Közelebbről vizsgálja a kárpátaljai „mítoszt”, a „csehek alatt” éveit, s új részletekkel ismerkedhetünk meg a Volosin nevével fémjelzett Kar­pat­szka Ukrajina országrésszel kapcsolatban.

Terjedelmében a legrövidebb fejezet a Kitekintés a romok alól címet viseli, s a kárpátaljai magyarság 1944-2000 közötti éveit tekinti át.

Botlik József könyve nem a kárpátaljai magyarság sorsformáló éveiről ír, hanem az itt élő népek történelmének hiteles feltárására, sorsfordulóinak bemutatására törekszik, egy­­ségben tárgyalva a vidék gazdasági, kulturális és politikai életét.

Valamennyi fejezethez térképanyag társul, valamint helységnévtár segíti a tájékozódást. Lenyűgöző a kötet több mint kétszáz adatot tartalmazó bibliográfiája.

Az Egestas Subcarpathica tanulmányozása után eldöntheti az olvasó, megsértődik-e a kötet címválasztásának – Kárpátalja nyomorúsága – okán... (Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2000.)

pm