Horváth László: A benei református gyülekezet története

2001. május 18., 02:00 , 18. szám

Horváth László benei nyugalmazott magyartanár második könyvét ajánljuk az olvasó figyelmébe. A méltán sikert aratott Barangolás a benei szőlőhegy múltjában című helytörténeti dolgozat után most szülőfaluja református gyülekezetének történetét dolgozta fel történelmi hitelességgel és alapossággal a szerző.

A könyvhöz írt ajánlásában Gulácsy Lajos ny. püspök leszögezi: „ Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli – mondják. Úgy gondolom, Horváth László munkája is hozzájárul ahhoz, hogy jövőt érdemeljünk. A múlt mély tárnáiból hozza fel ezeket a kincseket, hogy gazdagítson vele mindnyájunkat – hogy megmaradjunk.”

Horváth László hű krónikásként tudósít a gyülekezet életéről, sikereiről, küzdelmeiről, mindarról, amin az évszázadok során keresztülmentek a benei református magyarok. Az egyházközség fennmaradt iratain kívül levéltári okiratokat, a református egyházak történetét feldolgozó forrásmunkákat használ fel tanulmánya elkészítéséhez. A lelkészek, kántorok névsorán, a templom történetén kívül tájékoztat az egyházi földekről, az eklézsia mindenkori gazdasági állapotáról. Külön fejezetben foglalkozik a klenódiumokkal, a „szent edényekkel és ruhákkal”, a református iskolával, valamint a parókia könyvtárával. A könyv olvasása során megismerhetjük a benei reformátusok temetkezési szokásait is.

Számos fénykép, okirat-másolat, illetve bibliai bejegyzés teszi teljessé a leírtakat. (Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum Kiadó, 2001.)

P. M.