A magyar szó felfedezése

Szavalóverseny szórványban élő gyermekeknek Szolyván

2001. május 18., 02:00 , 18. szám

A Latorca-völgyi szórványban élő magyar gyerekek számára első alkalommal rendezett szavalóversenyt a KMPSZ. A találkozón mintegy 30 Bilkéről, Polenáról és Szolyváról érkezett gyermek vett részt. A rendezvénynek a szolyvai egyházi óvoda adott otthont.

– A környéken élő gyermekek csak a vasárnapi iskolákban hallhatnak magyar szót, hiszen már a családon belül sem beszélik a szülők, nagyszülők anyanyelvét – mondta bevezetőjében Vass István, a Szolyvai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. – A KMPSZ mintegy két éve karolta fel a magyar nyelvet újra tanuló gyerekek ügyét, és e kezdeményezés újabb lépcsőfoka a mai esemény.

– A kezdet mindig nehéz, de én arra biztatom az itt élő fiatal szavalókat, hogy figyeljék nagyszüleik beszédét, tanulják, mert fontos a gyökerekhez való kötődés, ragaszkodás – jegyezte meg köszöntőjében Penckóferné Punykó Mária, a KMPSZ elnökségének tagja, az Irka c. gyermeklap főszerkesztője.

Ezt követően vette kezdetét a megmérettetés. A felkészítő tanárok (Jápotetszki Ibolya és Duliskovics Iluska – Szolyva, Dadai János – Polena, Gogola István – Bilke) munkáját dicséri, hogy nagyon változatos és színes volt a megszólaltatott költemények palettája, és minden esetben sikerült az adott korosztálynak megfelelő témát, verset kiválasztani.

A zsűri döntése alapján a fiatalabb korcsoport legjobbjai Polják Marjána (Bilke) és Ruszinova Katalin (Szolyva) lettek, megelőzve Smanykó Katalint (Polena) és Bodnár Istvánt (Szolyva). A nagyok korcsoportjának győztesei Mészáros Okszána (Bilke) és Vass Mária (Szolyva), a további „dobogósok” pedig Rákóczi Katalin és Sepa György (Szolyva) lettek.

A verseny tapasztalatait Csizmár Sarolta, a KMPSZ referense összegezte:

– Nagyon örülök, hogy a KMPSZ mintegy harminc állandó rendezvényének sora mától egy újabbal bővült. Mindnyájan tanúi lehettünk az itteni lelkes pedagógusok eredményes munkájának, akiknek ezúton tolmácsolom a szövetség meghívását a szórványvidéken oktató tanárok részére szervezett nyári beregszászi továbbképzésre. A résztvevő gyermekek számára pedig terveink szerint itt, Szolyván rendezünk egyhetes foglalkoztató, anyanyelvfejlesztő napközit, a Felső-Tisza-vidéken jól bevált nyári táborok mintájára.

A díjazottak oklevelet, illetve egy-egy millenniumi olvasó- és daloskönyvet vehettek át, és természetesen minden résztvevő megkapta az Irka legfrissebb számát is. Végezetül, a házigazdák jóvoltából, finom uzsonna feledtette az izgalmakat, s a „versenytársakból” csakhamar süteményt majszoló jópajtások lettek.

P. Zs.