Az adózási kötelezettség elhalasztásáról

Törvények, jogszabályok, rendeletek

2001. május 25., 02:00 , 19. szám

Ukrajna Állami Adóügyi Adminisztrációja rendeletet bocsátott ki, melyben felsorolja azokat az eseteket, amelyekben indokoltnak tekinthető, ha az adófizető nem tudja idejében benyújtani az adóbevallást és egyéb szükséges dokumentumokat, továbbá leróni az adót. Ez az első normatív jogi dokumentum, amely legalábbis meg­­­próbálja szabályozni az adódeklaráció, az adóhatóság döntésének felülvizsgálatára vonatkozó kérelmek és az egyéb dokumentumok benyújtásának rendjét és az esetleges határidő-túllépés időtartamát.

Szakértői vélemények szerint egyes esetekben az adózók, többek között a vállalkozók valóban elkerülhetik a dokumentumok benyújtási, illetve az adóbefizetés határidejének túllépése következtében kiróható pénzbüntetéseket. A gond csak az, hogy a hosszabbítás határidejének meghatározását a helyileg illetékes adóhatóságra bízták, tehát a jóakaratukon múlik az érintettek ezirányú kérelmének elbírálása.

A rendelet leszögezi, hogy az adóbevallási, illetve a befizetési időszak meghosszabbításának idején nem róható ki a maximálisan 10 minimálbérnek megfelelő pénzbüntetés időtúllépésért.

A jogi vagy természetes személy adózási kötelezettségének elodázása a következő esetekben lehetséges: a) az illető Ukrajnán kívül tartózkodott a törvényileg megállapított adó­be­vallási, illetve adóbe­fizetési időszakban; b) börtönbüntetését töltötte; c) más országban történt őrizetbe vétel vagy elrablás folytán korlátozva volt mozgásában; d) a büntető törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően körözés alatt állt; e) bírósági döntés értelmében nyomtalanul eltűnt személlyé nyilvánították. Az imént felsorolt körülmények bármelyikének fennállása esetén az illetőnek be kell szereznie a tényállást igazoló okmányokat, egyéb bizonyítékokat, s ezeket mellékelni kell a határidő meghosszabbítását igénylő kérvényhez, mely a gátló tényezők hatásának megszűnése utáni egy hónapon belül nyújtandó be az illetékes adóhatósághoz.

Baráth József