Papot szenteltek Homokdédában

100 éves a homokdédai görög katolikus parókia

2001. június 1., 02:00 , 20. szám

A homokdédai egyházközség az elmúlt tíz év folyamán nagyot fejlődött.

– Napjainkban vasárnaponként mintegy 200-250 hívő jár el a templomba, ünnepnapokon pedig a számuk elérheti akár a 600-1000 főt is – mondta el lapunknak Szilveszter atya, a helyi parókus.

A homok­dédai egyházközség ebben az évben méltatja parókiai rangra emel­­teté­sének 100. évfordulóját. Korábban az egyházközség a makkosjánosi parókiának alárendelve működött, míg azután 1901-ben önálló egyházközséggé emeltetett. Ekkor kezdte el építeni a parókia épületét Lyakovics János parókus, akit 1907-ben bekövetkezett halála után a templomkertben temettek el. Az épület 1904-ben készült el.

– A volt Szovjetunió idején a parókia épületében sokáig szülőotthon, illetve óvoda működött, a birodalom széthullása után azonban teljesen kifosztották. Az épület nagy részét már sikerült rendbe hozni, de a felújítás még napjainkban is tart – meséli Molnár Imre, a homok­dédai egyházközösség ügyvezető helyettes gondnoka.

Áldozócsütörtökön az évforduló kapcsán jeles esemény színhelye volt a homok­dédai görög katolikus egyházközség temploma. Itt tette le papi esküjét a csepei születésű Trescsula László, ezzel meg­kezdve hivatalos papi pályáját. A felszentelést Szemedi János, a Munkácsi Görög Kato­­likus Egyházmegye püspöke végezte. Az eseményen részt vett főtisztelendő Veres József, a Hittudományi Szeminárium prorektora, Sze­medi János püspök teljes asszisz­tenciája és megjelentek a környék görög katolikus egyházközségeinek papjai. A püspök hálát adott az Úrnak, hogy száz éven át megtartotta az egyházközséget, és áldását kérte az elkövetkező száz esztendőre is.

karmacsi