2001. június 8.

2001. június 8., 02:00 , 21. szám

A Nagy Titok

A teremtés bibliai elbeszélése szerint Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez a tény is indokolja azt az emberi törekvést, hogy a saját elképzelése szerint alkossa meg Istenképét. A nehézség , illetve a tévedés abban rejlik, hogy a hasonlóságot olykor összetévesztjük az azonossággal. Az ismeretlen Isten csak azáltal válhat ismertté számunkra, ha kilép rejtettségéből és bemutatkozik nekünk. Ez történt elsősorban Jézus Krisztus megtestesülése által, aki kinyilatkozta Isten Szentháromságos természetét. A katolikus egyház ezt a hittitkot ünnepli a pünkösdöt követő vasárnapon. Csak Isten bemutatkozása tette lehetővé, hogy valós képet alkothassunk kilétéről, és helyes istenfogalommal rendelkezzünk. Ezen isteni bemutatkozás a teremtéssel kezdődik el és a megtestesült Fiúisten által válik teljessé, aki önmagát egylényegűnek mondja a mindenséget teremtő Atyával.

Keresztény hitünk tanítása szerint a Fiúisten az igazi és legbiztosabb út az üdvösségre. Távozása előtt nemcsak azt ígéri, hogy helyet készít az Atya országában, de megígéri a Szentlelket, aki kettőjük szeretetéből származik, aki velünk marad az idők végéig, hogy az ember Isten élő temploma lehessen.

Földi életünkben csak a hit szemével láthatjuk a bennünk lakó Szentháromságot, amelyet az emberi értelem felfogni és megérteni képtelen. Ám a hit szemével való látás a feltétele annak, hogy egykor beléphessünk Istenlátó szemmel a Szentháromság boldogító közösségébe.

Pap Sándor plébános Beregszász