Ballagás 2001

2001. június 8., 02:00 , 21. szám
Nagyszőlős

Nagyszőlős: Ballagás és jubileum a Perényi Zsigmond Középiskolában

Immár tíz esztendeje, hogy Nagyszőlősön a hajdani vármegyeháza patinás épülete adott otthont a 19 esztendei szünet után újra önállóvá vált magyar iskolának. Az idei ballagási ünnepség ezen jubileum jegyében zajlott, hiszen a mostani végzősök akkor voltak elsősök.

Keresztyén Erzsébet iskolaigazgató ünnepi beszédében kiemelte az eddigi eredményeket. Idén már 490 diák fejezte be a tanévet. Az iskola tanulói kiválóan szerepeltek mind a járási, mind pedig a megyei olimpiákon, de jeleskedtek a sportban is. Popovics Júlia, a végzős diákok első tanítónője, valamint Kövesdi Valéria osztályfőnök megható szavakkal búcsúztak a ballagóktól. A szülők nevében Riskó Marianna mondott köszönetet a gyermekekről való gondoskodásért. A végzősök nevében Fehér Mónika köszönte meg a tanári karnak a végtelen türelmet, s a lehetőséget, hogy az iskolában alapos tudásra tehettek szert.

A kettős ünnep alkalmából Milován Jolán, a KMKSZ Nagy­szőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket.

A rendezvényt meg­­­tisztelte jelenlétével Bocskai István polgármester és Czirók Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője.

Kristóf Emma

Beregszász: Zöld szalag és vándortarisznya

Utoljára hangzott fel a Beregszászi Magyar Gimnázium csengője 23 végzős diák számára. Az iskola udvarán összegyűlt diáktársaktól, tanároktól a nyolcadikosok egy-egy rövid idézettel búcsúztak, majd átadták a hála virágait azoknak a pedagógusoknak, akik éveken át kísérték őket a tudás útján. Az évzáró ünnepségen került sor az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány)-bizonyítványok átadására is. A Tiszavasvári Vasvári Pál Középiskola, Szakközépiskola és Kollégium által kiadott oklevelet Oláh László igazgató és Koltai Tamás alpolgármester adta át nyolc végzős és egy hetedikes tanulónak, akik sikeresen túljutottak a hét vizsgából álló megmérettetésen.

– Ez az első alkalom, hogy külföldieknek adunk át ilyen jogosítványt – mondta Koltai Tamás. – Fontos lépés ez nemcsak a diákok, hanem a társadalom számára is, hiszen ez egy út Európába.

Az évzáró végén a ballagó diákok végigjárták a virágokkal feldíszített tantermeket, ahol a diáktársak egy-egy énekkel búcsúztak tőlük.

Olasz Tímea

Nagygejőc: A tudás hamuban sült pogácsája

Az egész falu elkísérte az alma materétől búcsúzó 14 fiatalt. Az általános iskola végzősei már hagyományosan egyik évben a római katolikus, másik évben a református templomban kapják meg az útravalót Schönberger Ferenc és Nagy István lelkipásztoroktól. Az idén a nebulók utoljára járták végig a festői szépségű helyen, az egykori Dobó birtokon elterülő iskola tantermeit, hiszen jövőre azt a római katolikus egyház veszi birtokába, és aggok házát vagy egészségügyi otthont szándékozik létrehozni benne. Az iskola a községi óvodába költözik.

Éppen ezért a szervezők mindent megtettek, hogy emlékezetes maradjon az utolsó ballagás és a tanévzáró a régi iskolában. A búcsúztató tetőpontján többeknél eltörött a mécses, és némi könnycsepp is vegyült a „hosszú út porába”.

Így indultak vándorútra kis batyujukkal a vállukon a nagygejőci tizennégyek: legények és leányok. Bízzunk benne, hogy bárhová is veti őket az élet, nagy falat jut számukra a tudás hamuban sült pogácsájából.

Kulin Zoltán