A KMKSZ támogatja a státustörvény elfogadását

A KMKSZ választmányának ülése Nevetlenfaluban NevetlenfalubanNevetlenfaluban

2001. június 15., 02:00 , 22. szám

Anatolij Kinah kormányfővé választásával a belpolitikai válság lezárulni látszik, a pártok megkezdték felkészülésüket a jövő évi választásokra – értékelte az ukrajnai helyzetet a KMKSZ választmányának nevetlenfalui ülésén tartott beszámolójában Kovács Miklós elnök, parlamenti képviselő. Arra a kérdésre, hogyan befolyásolhatja a kárpátaljai magyarság jövőbeni parlamenti képviseletét a napokban elfogadott új választási törvény, mely 50 százalékkal csökkentené az egyéni választókörzetekben megszerezhető képviselői mandátumok számát, a KMKSZ elnöke kifejtette: a törvényhozás által elfogadott új jogszabály rövid időn belül a harmadik kísérlet arra, hogy megváltoztassák az érvényben lévő választási rendszert. A parlament által megszavazott korábbi két törvényt Kucsma elnök megvétózta, a vétó feloldásához szükséges kétharmados többséget pedig egyik alkalommal sem sikerült elérni a Legfelső Tanácsban. Pillanatnyilag az a legvalószínűbb, hangoztatta a képviselő, hogy a harmadik választási törvény is hasonló sorsra jut, azaz nem változik a jelenlegi választási rendszer. Ugyanakkor Kovács hangsúlyozta: bármilyen rendszer alap­­ján írják is ki a jövő évi választásokat, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek meg kell majd mérettetnie magát – függetlenül attól, milyen esélyekkel szállhat harcba egy esetleges parlamenti képviselői mandátumért –, hiszen a szövetség legitimitását, a magyarság érdekeinek képviseletében latba vethető politikai súlyát mindenkor a jelöltjeire leadott szavazatok száma határozza meg.

A márciusi árvíz okozta ká­rok felszámolása kapcsán Kovács Mik­lós hangsúlyozta, hogy mára nyilvánvalóvá vált, az állam által eddig folyósított segély nem elégséges az újjáépítéshez. Példaként a vasút által újjáépített lakóházakat említette, melyeket az államilag megítélt összegnek majdnem a háromszorosáért hoztak tető alá. Mint mondta, ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a KMKSZ minden követ megmozgasson, s az anyaország által a károk felszámolására szánt támogatás minél nagyobb hányada közvetlenül a károsultakhoz jusson el, egy kisebb része pedig – meghívásos pályázati rendszerben – a megrongálódott közintézményekhez. Emellett a választmány felkérte az elnököt, hogy parlamenti képviselőként is járjon közre az árvízkárosultak további támogatása érdekében.

A választmány ülésének egyik központi témája az elfogadás előtt álló státustörvény volt. A testület előtt tartott beszámolójában Brenzovics Lász­ló alelnök hangsúlyozta: elismerés illeti meg a jelenlegi magyar kormány­zatot a státus­törvény kidolgozásáért és azért a következetes eltökéltségért, amellyel a külföldről szór­ványosan megfogalmazódó kifogások ellenére a tervezetet a magyar országgyűlés elé vitte. A választmány fontosnak tartotta, hogy néhány nappal a törvény parlamenti végszavazása előtt levélben ismételten kérje a magyar pártokat, szavazatukkal támogassák a törvény elfogadását. A továbbiakban Bren­zovics Lász­ló el­mond­ta, a törvény el­fo­­ga­dása esetén már jú­niusban egyezte­tés­­re kerül sor a vég­­re­haj­tással kap­­cso­la­tos kér­dé­­­sekről. Az alelnök jelez­­­te: mivel a törvény 2002. január 1-jé­vel lép életbe, várhatóan már a szövetség választmányának kö­vetke­ző, valószínűleg szeptemberben meg­tartandó ülésén napirendre kerül a végrehajtással kapcsolatban a szövetségre háruló feladatok megvitatása.

A továbbiakban a testület meghallgatta Mester András elnök tájékoztatóját a KMKSZ ifjúsági szervezetének megalakulásáról és a szervezet legközelebbi terveiről, majd Csiz­már Béla számolt be a jelenlévőknek a Beregszászban létrehozott mezőgazdasági tanácsadó irodáról.

Végezetül a választmány megbízta a szövetség elnökségét és Kovács Miklós parlamenti képviselőt, levélben adjanak hangot aziránt érzett aggodalmuknak, hogy a kor­mány­­váltással lelassult a magyar nyelvű tankönyvek kiadásának finanszírozására megítélt költségvetési pénzek folyósítása.

Kacsur Gusztáv