2001. június 29.

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

„Uram, akarod-e, hogy kérjük, szálljon le tűz az égből és eméssze meg őket?” Lukács 9, 54

Akciófilmeken, krimiken ed­ződött gondolko­dásmó­dunk rögtön ne­­künk is ezt sugallná: megbosszulni, ütni, rossz hírbe hozni... De Jézus messzebbre lát. Először is, a szamaritánusok is az Ő teremtményei, és egy szülő másként nézi saját gyermeke rosszaságát, ha nevelnie is kell. Másrészt, néhány év múlva egész Szamaria befogadta Isten Igéjét.

E két pont közt feszül a szamariaiak most olvasott elutasító pillanata. Jézus megölése után ők is szégyenlik korábbi magatartásukat. A Szentlélekkel eltelt apostolok és tanítványok pedig mindenütt vágyakoznak tanúságot tenni, és nem rossz emlékek határozzák meg őket sem a szamaritánusok, sem mások felé.

Az evangélium döntésre hív: elvetni a gyűlöletet, az Atyában maradni vagy visszatérni az Atyához. Az evangélium radikális döntését el lehet odázni, de elkerülni nem.

Mészáros Domonkos
aknaszlatinai római katolikus plébános