Államilag elismert oklevelet kapott 24 végzős diák

Diplomakiosztó ünnepség a beregszászi főiskolán

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

A tanintézmény életében és a kárpátaljai magyar oktatásügy történetében mérföldkőnek tekinthető eseményre a beregszászi járási művelődési központban került sor, ahol dr. Soós Kálmán, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) rektora ünnepi beszédében a főiskola megteremtéséhez vezető út nehézségeit ecsetelte, és az intézmény létrehozása érdekében végzett áldozatos munkájáért köszönetet mondott Orosz Ildikónak, a KMTF elnökének.

A több száz fős hallgatóság előtt Pokorni Zoltán magyar oktatási miniszter történelmi tettnek nevezte, hogy a kárpátaljai magyarság nem csupán létrehozta nem állami felsőoktatási intézményét, hanem olyan szakmai színvonalat teremtett, amelyet a határon túli magyar felsőoktatási intézmények között első ízben ismert el a hivatalos akkre­di­tációs bizottság. Vagyis itt már nemcsak a nemzeti összetartozás és támogatás működik, hanem ez a teljesítmény kivívta az ukrán állami hatóság elismerését is – mutatott rá Pokorni, aki végezetül hangsúlyozta: a magyar kormány részéről nagy az elszántság, hogy a határon túl, a szülőföldön maradást szolgáló intézményeket, közösségeket ne csak létrehozzák, hanem biztosítsák működésük stabilitását is.

Az eseményen jelen volt Nagyija Dobidovszka, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának képviselője, aki felolvasta az oktatási miniszter helyettesének üdvözlő táviratát.

Borisz Kacsur, a megyei állami közigazgatás oktatási főosztályának vezetője beszédében reményének adott hangot, hogy a főiskola hagyományainak gazdagításával elősegíti az ukrán–magyar kapcsolatok ápolását.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő jelzésértékűnek nevezte, és a kárpátaljai magyarság boldogulásáért tett jelentős lépésként értékelte, hogy a diplomaosztás a státustörvény elfogadását követő napon zajlott le. Mint mondotta, a tény, hogy a főiskolát sikerült olyan magas szintre fejleszteni, hogy államilag elismert diplomát oszthasson, annak a bizonyítéka, hogy kemény munkával igenis lehet eredményeket elérni.

A főiskola diákjait, végzőseit, illetve tanári karát több kárpátaljai főiskola vezetője köszöntötte, Gulácsy Lajos református püspök pedig Isten áldását kérte a diákokra és tanáraikra.

Zárszavában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláért Alapítvány elnöke mondott köszönetet a tanároknak, és kívánt sok sikert, boldogulást a végzősöknek.

Baráth–Varga