Megbékélés és megbocsátás

II. János Pál pápa Ukrajnában

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Hagyományos szláv szokás szerint sóval és kenyérrel fogadták szombaton a bo­risz­pili nemzetközi repülőtéren II. János Pál pápát, aki Vatikánváros állam fejeként és katolikus egyházfőként érkezett ötnapos hivatalos és lelkipásztori látogatásra Ukrajnába. II. János Pált a repülőtéren vendéglátója, Leo­nyid Kucsma elnök, valamint az ukrajnai görög és római katolikus egyház főpapjai üdvözölték.

„Úgy érkezem önökhöz, Ukrajna kedves lakói, mint nemes népük barátja. Úgy érkezem, mint testvérük a hitben, hogy magamhoz öleljek oly sok keresztényt, akik a legsúlyosabb szenvedések közepette őrizték meg Krisztushoz való hűségüket” – mon­­dotta többek között üdvözletében a Szentatya.

Még aznap este a katolikus egyházfő udvariassági látogatást tett a Mária-palotában Leonyid Kucsmánál és családjánál, majd találkozott az ukrajnai kulturális, tudományos, politikai és üzleti élet képviselőivel.

Vasárnap és hétfőn a Szent­atya egy-egy szentmisét mu­ta­tott be latin, illetve bizánci li­tur­gia szerint a Kijev melletti Csajka sportrepülőtéren: a szertartásokra több mint háromszázezren zarándokoltak el. II. János Pál itt emlékeztetett a kereszténység ezer éves történelmére a mai Ukrajna területén. „Adja Isten, hogy tovább haladjunk a megbékélés és az egyesülés útján, hogy a keresztények a világ minden részén együtt hirdessék Isten igéjét, előkészítve az emberek megváltását a harmadik évezredben” – hangoztatta imájában a katolikus egyházfő, aki szentbeszédé­ben ismételten felemelte szavát a keresztények egységéért, az általános emberi és vallási értékekért. Ukrajnáról szólva II. János Pál kiemelte: „Ez az évtized megmutatta, hogy a törvénytelenséget és a korrupciót leküzdve Ukrajna különleges társadalmi és vallási erkölccsel tovább halad előre a jó irányába.” A szertartás végén II. János Pál ismét több nyelven: ukránul, oroszul, lengyelül és magyarul üdvözölte a megjelent zarándokokat. A pápa nagy szeretettel köszöntötte magyar híveit, megköszönte hűségüket. „Őriz­zétek meg az ősi hagyományt apostoli áldásommal!” – mondta magyarul egyebek között.

Vasárnap este a katolikus egyházfő a kijevi Filharmónia épületében találkozott az ukrajnai egyházak vezetőit tömörítő Ukrajnai Egyházi Tanács tagjaival. A találkozón nem vett részt Volodimir metropolita, a pápa ukrajnai látogatását ellenző, moszkvai patriarkátus fennhatóságát elismerő ukrajnai ortodox egyház (UPC-MP) helynöke, sem az egyház más képviselője.

Hétfő este a pápa Lem­berg­be (Lviv), az ukrajnai görög katolikus egyház székhelyére utazott, ahol szintén két szentmisét mutatott be, végül találkozott a fiatalok képviselőivel. A lem­bergi lóversenypályán ked­­­den latin, szerdán pedig bizánci rítus szerint pontifikált mi­séken több mint félmillióan vet­tek részt, többek között Len­gyel­or­szág­ból, Ma­gyar­or­szág­ról és Szlovákiából is. A ka­­to­li­kus egyházfő arra hívta fel a múltban gyak­­­ran véres csa­tákban szem­bekerült len­gye­leket és ukránokat, hogy ke­re­ked­je­nek felül tör­té­nelmi viszályko­dá­sukon, és építsék együtt a jövőt.

– A két nép keresztényeinek együtt kell haladniuk a Jézus Krisztusban megtes­te­sült egyetlen Isten felé – hangoztatta II. János Pál. A szentmise után ukránul és több ukrajnai kisebbség nyelvén – oroszul, szlovákul, magyarul és lengyelül – hangzott el fohász.

A Szentatya ebből az alkalomból mintegy harminc, több­­ségükben görög katolikus szerzetest, apácát, főpapot avatott boldoggá; közöttük Joszif Bil­csevszkij lem­bergi római katolikus érseket (1860-1923), Rom­zsa Tódor mun­kácsi görög katolikus püs­pö­köt (1911–1947) és Mikola Csar­­nec­kij püspököt.

A Szentatya a tervek szerint lapzártánkkal egyidőben, június 27-én délután utazik vissza Rómába.

nmi–MTI

Kerékpárral a Szentatyához

Kárpátaljáról e hét elején több ezer hívő utazott Lembergbe, II. János Pál pápa látogatásának szín­helyére. A görög katolikus egyház tízezer, a római katolikus pedig háromezer zarándokló számára biz­tosított kedvezményes utazási lehetőséget és helyjegyet a nagy eseményre.

Aknaszlatináról hét tizenéves fiatal szombaton ke­rékpárral indult a zarándokútra. Vezetőikkel – Tokár Károllyal és Szedlák Istvánnal – hónapok óta ké­szültek az erőpróbára. Az elszánt ke­rék­pá­rosok a Vereckei-hágón át hagyták el a Kárpátokat, hét nap­pal később pedig vár­ha­tóan a Tatár-hágón keresztül érkeznek majd haza. Az összes­ségében 650 kilométeres távnak két 11–12 éves le­ány is nekivágott, akik az indulás előtt el­mond­ták: úgy ér­zik, felkészültek az erő­próbára, nem tartanak sem az eső­től, sem a le­küz­dendő kilométerektől.

A magyar nemzeti lobogóval és a bánya fekete-sárga zászlójával útra kelő zarándokokat a helyi ró­mai katolikus templomban Mészáros Domonkos plé­bá­nos, Sóbányi Imre, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke és Tamási József polgármester búcsúztatta.

Popovics Zsuzsanna