Tanévzáró a főiskolán

2001. július 6., 02:00 , 25. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán va­sárnap újabb 12 végzős hallgató vehette át a felsőfokú vég­zettségét igazoló államilag akkreditált diplomát. Az ün­ne­pélyes tanévzáró vendégei voltak Kovács Miklós par­la­menti képviselő, a KMKSZ elnöke, Kolcskó Gyula, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora, a főiskolai állam­vizsga-bizottság elnöke és Gulácsi Géza, a Kár­pát­aljai Ma­gyar Főiskoláért Alapítvány kuratóriumának tagja.

– E második tanítószakos csoport négy éve már egy önálló tanintézménybe nyert felvételt, ami a főiskola törté­ne­tének fontos állomása volt – mondta köszöntőjében dr. So­ós Kálmán, a KMTF rektora. – Hosszú az út a speciális kép­zéstől a főiskola mai épületének fényes folyosójáig. Az intéz­ményteremtésnek az alapítók és támogatók mellett a mai végzősök is részesei voltak, akik hittek e főiskola létrejöttében. Kívánom, hogy a tudásba vetett hitük is mindvégig megmaradjon, hisz a következő generációk okítása, teljes körű képzése múlik Önökön, ami nem kis felelősség.

– A mai napon pedagógus-sorba lépett végzősök talán utolsókként vallhatják, hogy személyes múltjuk és a főiskola történelmének mérföldkövei egybeesnek – fogalmazott ünnepi beszédében Kovács Miklós. – Az intézmény működésének kezdeti nehézségei, botlásai, bár leginkább nekik jutottak osztályrészül, egyben alapot is adnak egyfajta büszkeségre. Ez az, ami az elkö­vet­kezőkben erőt adhat Önöknek, valamint az a tudat, hogy ez a diploma nemcsak e főiskola megszületésének, de a kárpátaljai magyarság újjászületésének szimbóluma is.

A hallgatók nevében Kellner Marianna búcsúzott a fő­­iskola tanári karától, a diáktársaktól és a szép diákévektől.

A magyar és ukrán nyelvű okleveleket Vass Ilona, az intézet tanulmányi osztályának vezetője nyújtotta át boldog tulajdonosaiknak.