Irka-tábor 2001

2001. július 20., 02:00 , 27. szám

A KMPSZ szervezésében megrendezett Irka-tábor résztvevői ezen a héten népesítik be a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium kollégiumát és udvarát.

Ezt megelőzően Kőrösmezőn, Rahón, Tiszabogdánban és idén első ízben Szolyván a KMTF tanító szakos hallgatói fog­lal­koztak a gyerekekkel. Szolyván a magyar református gyü­le­kezet óvo­dá­jában csendültek fel a magyar népdalok és mesék. A ma­gya­rul alig beszélő gyerekek előbb bá­tor­ta­la­nul, majd annál na­gyobb lelkesedéssel tanulták az ugrós kanásztáncot, a karikázót, és az egyhetes rendezvényt lezáró esten örömmel énekeltek, tán­coltak nagyszüleik, szüleik szórakoztatására.

A legaktívabb gyerekek a Felső-Tisza vidékéről és Bilkéről érkezett iskolásokkal, valamint a KMPSZ vetél­kedőinek és ver­senyeinek nyer­teseivel együtt nyitottak tábort a hét ele­jén Be­reg­­szász­ban, hogy egy­mást se­gít­ve, já­tékos módon fej­lesz­szék anya­nyelv­­is­me­re­tü­ket. Idén is mint­egy 60 gyerek vesz részt a magyar identitástudat építésének je­gyé­ ben zajló táborban, ahol ismét lesz divatbemutató, Ki mit tud?, sport­ve­télkedő, kirándulás, valamint sok-sok játék.

Popovics Zsuzsanna