„Menjetek be kapuin hálaadással”

Ifjúsági tábor Szolyván

2001. július 27., 02:00 , 28. szám

A református ifjúsági táborok egyik színhelye a Latorca-völgyi Szolyva, ahol az Ung megyei fiatalok tölthettek el egy-egy hetet pihenéssel. A kis létszámú helyi református gyülekezet óvodája fogadja immár második alkalommal a hitébresztő, -mélyítő alkalmak résztvevőit.

– Éveken át a Csongori Missziós Központ látta el ezt a feladatot, de számos mis­szió-programjuk mellett egyszerűen nem maradt 4-5 egymást követő szabad hét e rendezvények lebonyolítására – mondja Dávid Árpád táborvezető, a Nagy­dob­ronyi Református Gim­názium ta­nára, nagy­­dob­ronyi segédlelkész. – Idén öt héten át fogadjuk a fiatalokat az elmúlt év során korszerűsített épületben. A tavalyi sikeres debütálást követően örömmel jönnek ide a fiatalok, ami elsősorban a szíves fogadtatásnak és a szép környezetnek tudható be.

– Hogyan telik egy-egy nap a táborban?

– A napi két áhítat során a fiatalokat érintő, érdeklő fontos kérdéseket világítjuk meg a Bib­lia fényében. Ezen foglalkozásokat a csoportokkal érkezett lelkészek, presbiterek, illetve református misszionáriusok, diakónus asszisztensek vezetik, a megvitatott kérdések pedig a szerelem, a barátság, a párválasztás, a házasság. A kiscsoportos beszélgetések során a fiatalok egymás között is megvitatták a személyes gondolataikat, kérdéseiket.

– Vannak-e hitbeli gyümölcsei az ige körül töltött időszaknak?

– Természetesen vannak, még azok számára is, akik egyéb­ként nemigen járnak temp­­lomba, és nem ismerik Istent. Itt a fiatalok egyfajta szabadságot kapnak, hisz otthon hagyhatják gondjaikat, körülményeiket, másrészt alkalmazkodnak is egymáshoz, a keresztyén normájú közösségi élethez. A tábor célja a lelki tanítás, ami nagyon sok mai családból hiányzik, és se­gítségnyújtás ahhoz, hogy meg­találják a helyüket az Isten országában.

Popovics Zsuzsanna