Amerikából érkezett segítség

Kellemest a hasznossal...

2001. augusztus 3., 02:00 , 29. szám

Nyaralni sokféleképpen lehet. Egyesek vízpartot keresnek, esetleg hegyet másznak, mások – különösen a nyugatiak – egzotikus utakra fizetnek elő. Beregszászba azért érkeztek tengerentúli fiatalok, hogy idős, egyedülálló embereknek segítsenek házaik felújításában.

– Valamennyien az Észak-Amerikai Keresztyén Református Egyház tagjai vagyunk – mondja Laura Schippers (USA). – Egyházunk minden nyáron ifjúsági csoportokat küld szolgálni különböző országokba. A program célja egyrészt a helyi egyházak segítése, másrészt a csoport tagjainak hitbeli növekedése, tapasztalatszerzés a missziós szolgálatban. A mi feladatunk magyar református gyülekezetek és iskolák segítése Magyarországon, Kárpátalján és Erdélyben.

– Összeszokott a csapat?

– Európába érkezésünk előtt egy héttel találkoztunk először egymással – meséli Alex Dykstra (Kanada). – Michiganben volt alkalmunk megismerkedni a célországok kultúrájával, nyelvével, majd Miskolcon és Munkácson folytatódott a „kiképzés”. Úgy érzem, mostanra már elég jól összerázódtunk. A szolgálat, az egymásrautaltság is segített ebben, de főleg az, hogy valamennyiünk életének van egy közös pontja, és ez Jézus Krisztus.

– Milyen módon segítitek a gyülekezetekben folyó munkákat?

–Tivadarfalván két hétig egy angol nyelvi táborban tanítottunk – mondja Stacey Workman (USA). – Beregszászban egyedülálló beteg nyugdíjasok házainak meszelésébe, takarításába segítettünk be. Miskolcon egy angol nyelvi tábor vár még minket, majd Erdélybe megyünk dolgozni.

Az amerikai csapat mellett helyi fiatalok is részt vettek a munkálatokban. Az ő számukra nyelvtanulásra, ismerkedésre nyílott alkalom a szolgálat mellett. A legnagyobb élményben azonban azoknak az időseknek volt részük, akik ingyen és bérmentve jutottak lakható helyiségekhez a fiatalok munkája révén.

Olasz Tímea