Az erdélyi fejedelmek pél­dájára építve

Keresztyén gyermektábor Bótrágyon

2001. augusztus 3., 02:00 , 29. szám
Radvánszky Ferenc és a szobavezetők

Radvánszky Ferenc mező­kaszonyi és bótrágyi református lelkész már a teológián eltervezte, hogy az ifjúság mellett a gyermekek (6–14 évesek) számára is szervez keresztyén tábort. Első alkalommal 1998-ban sikerült megvalósítania álmát, idén pedig két héten keresztül kb. 100 gyermek töltötte el idejét kellemesen és hasznosan a bótrágyi táborban.

– Tudom, hogy egyházunk és nemzetünk jövője a gyerekek és az ifjúság nevelésétől függ. De a nevelés abból a szempontból is fontos, hogy a gyerekek többféle értékrenddel is megismerkedjenek. Az erdélyi fejedelmek példájából kiindulva – akik tehetséges parasztgyermekeket taníttattak tovább, ha kellett, akár kül­föl­­dön is – a hitbeli élet fontossága mel­­lett mi is szeretnénk feltárni a gyermekekben rejlő azon képességeket, amelyekkel az Úr megáldotta őket. Ebben a táborban biz­tosítjuk a gye­­­­rekek számára az életteret, a kibontakozás lehetőségét. A gye­rekek te­het­ségéről min­denképpen tájékoztatjuk a szülőt, de ezzel számunkra nem ér véget a feladat: nyomon követjük életüket, igyekszünk segíteni tehetségük kibontakoztatásában. Ezért ez a tábor csak egy láncszeme egy hosszadalmas oktatási-nevelési folyamatnak – mondta el lapunknak Rad­vánsz­ky Ferenc.

A gyerekekre a táborozás alatt 17 nevelő felügyel. A program nagyon színes: énektanulás, illemtan, ismerkedés bibliai történetekkel, csónakázás, játékok tanulása és még sok más érdekesség.

karmacsi