A földtulajdonosoknak is jár a szubvenció

Jogszabály

2001. augusztus 3., 02:00 , 29. szám

Manapság sokan élnek abban a tévhitben, hogy a földrészleggel rendelkezők, illetve akik bérbe adják azt, az ebből keletkező jövedelem miatt nem igényelhetnek szubvenciót. Ez azonban téves feltételezés, mivel a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az egyén tulajdonát képező föld megmunkálásából, illetve bérbeadásából származó jövedelmet figyelembe veszik ugyan a szubvenciót igénylő család összjövedelmének megállapításakor, ám ez önmagában nem jelent kizáró tényezőt.

A kommunális szolgáltatásokkal, palackos gáz, illetve tüzelő vásárlásával kapcsolatos kiadások kompenzálására szolgáló szubvenció megítélése a kormányrendeletben jóváhagyott szabályzatnak megfelelően történik. A szabályzat negyedik pontjában a következőket olvashatjuk: a szubvenció abban az esetben ítélhető meg, ha a meghatározott fogyasztási normákon belül (1 személy = 75 kilowatt villamos energia, 1 palack gáz, 1 tonna szén vagy 5,5 m3 tűzifa) a kommunális szolgáltatásokkal, palackos gáz, illetve tüzelő vásárlásával kapcsolatos kiadások meghaladják a család összjövedelmének 15–20 százalékát.

Tudni kell ugyanakkor, hogy az összjövedelembe beleszámítanak az egykori kolhozföldek nevesítése során kapott földrészlegekből származó jövedelmek is. A földrészleg bérbeadásakor keletkező jövedelemnek az előző évben kapott bérleti díj számít, amely nem lehet kevesebb a bérleti szerződésben megszabott összegnél. A mezőgazdasági vállalatoknak szerződés megkötése nélkül bérbe adott földrészlegek után keletkező jövedelmet azon normatíva szerint számítják bele a család összjövedelmébe, amelyet a helyi végrehajtó szervek állapítanak meg az adott naptári évre vonatkozóan.

Baráth József