Számba vétetünk

Népszámlálás

2001. augusztus 10., 02:00 , 30. szám

Ez év december 5-től 14-ig Ukrajna függetlenné válása óta első ízben kerül sor népszámlálásra, melynek során a lakosságnak két ívet kell kitöltenie. Maga a népszámlálási ív 19 kérdést tartalmaz. A másik ív hat kérdésből áll, amelyek az adott személy lakáskörülményeire vonatkoznak, illetve azt firtatják, rendelkezik-e a megkérdezett földrészleggel, illetve bérbe adja-e azt.

A népszámlálási íven többek között az alábbi mezőket kell kitölteni: születés dátuma; születési hely; etnikai hovatartozás (feltüntethető a nemzetiség vagy az etnikai csoport); anyanyelv (ennek a mezőnek van egy alpontja, melyben abban az esetben, ha a megkérdezett anyanyelve nem ukrán, meg kell jelölnie, beszéli-e az ukrán nyelvet, továbbá megjelölendő minden egyéb nyelv, amelyen beszél); állampolgárság; családi állapot; iskolázottság (ezen belül feltüntetendő az az oktatási intézmény, amelyben az illető tanult); az oktatási intézmény típusa, melyben jelenleg tanul. A kérdőív 13. pontjának mezőiben fel kell tüntetni a megélhetést biztosító forrásokat, illetve külön a megélhetést biztosító fő forrást. A 14–16. pontok a munkahelyre, annak címére, a betöltött állásra vonatkoznak, illetve arra, hogy az adott személy munkaadóként, munkavállalóként, magánvállalkozóként tevékenykedik, vagy háztartásbeli. Végül a 18. pont azt firtatja, az adott településen él-e a megkérdezett születésétől kezdve, illetve amennyiben nem, fel kell tüntetni odatelepülésének évét, továbbá előző lakhelyét.

Sokan felteszik a legtöbbször költői kérdést: mi történik, ha nem töltöm ki a népszámlálási ívet? Nos, az országos népszámlálásról szóló törvény értelmében az állampolgárok kötelesek hitelesen kitölteni az ívet. Abban az esetben, ha ezt megtagadják, illetve ha nem hiteles adatokat tüntetnek fel, a nem adózó minimálbér (17 hrivnya) 3–5-szörösének megfelelő bírsággal sújthatók.

Ljudmila Karpacseva, a megyei statisztikai főosztály helyettes vezetőjének tájékoztatása szerint a népszámlálás lebonyolításához a megye minden településén népszámlálási osztályt nyitnak, 1135 felvilágosítót, illetve 4,5 ezer számlálóbiztost alkalmaznak ideiglenes jelleggel. Összesen a népszámlálás lebonyolítására a megyében 6832 személyt fognak alkalmazni, akik munkájukért bérezésben részesülnek.

Ami az előkészületeket illeti, elkészültek a járások térképei, a népszámlálás szervezési-lebonyolítási terve, kijelölték a népszámlálási osztályok területi hatáskö­rét.

Az állami költségvetésből 1,336 millió, a megyeiből pedig 183,9 ezer hrivnyát utalnak ki a népszámlálás lebonyolítására Kárpátalján.

Először november 30. és december 3. között keresik fel a polgárokat a fényképes igazolvánnyal ellátott számlálóbizto­sok, s tájékoztatást nyújtanak a népszámlálásról, illetve véglegesítik az előzetes dokumentumokat. Ezt követően december 5. és14. között kerül sor a tulajdonképpeni népszámlálásra.

Értesüléseink szerint a népszámlálást szervező megyei bizottság fontolóra vette a kérdőívek magyar nyelvre való lefordításának lehetőségét. Az elképzelések szerint a magyarlakta járásokban minden számlálóbiztos rendelkezne a kérdőív egy-két magyar nyelvű példányával, melyet felmutatna az ukránul nem tudó személyeknek, s azok annak alapján tölthetnék ki az eredeti ukrán nyelvű népszámlálási ívet. A kérdésben a napokban várható döntés.

Baráth József