Ukrajnában is jogerőre emelkedhetnek a külföldi bíróságok döntései

2001. augusztus 10., 02:00 , 30. szám

A parlament által nemrég elfogadott törvény értelmében a jogerőre emelkedésük napjától számított három éven belül Ukrajnában is kezdeményezhető kül­földi bíróságok döntéseinek végrehajtása. A végrehajtási engedély kiadását a Legfelső Bíróság vagy a felperes állandó lakhelye, illetve ideiglenes tartózkodási helye szerinti illetékes me­gyei bíróság fogja elbírálni.

A szakértők részéről a törvény végrehajthatóságával kapcsolatban megfogalmazódó kétségek ellenére a jogszabály elfogadása mérföldkőnek számít a honi jogalkotásban, hiszen ha va­laki nincs megelégedve az ukrajnai bíróság döntésével, ezután külföldi bíróságokhoz fordulhat jogorvoslatért, akár egyenesen a stras­bour­gi Európai Bírósághoz. A tör­vény hasznos le­het a vállalkozók és az adóhatóság vagy a gazdasági kérdésekben illetékes minisztériumok közötti vitás kérdések rendezésében is. Mikola Onis­csuk, az Ukrajnai Jogászok Szövetségének első elnökhelyettese a Galicki Kontrakti c. hetilapban fel­hívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha egy ukrán jogi személy peres ügyet folytat valamely minisztériummal vagy az adóhatóságokkal, és nem sikerül megoldást találnia problémájára a Legfőbb Gazdasági Bíróságon, az Európai Bíróságtól kérhet jogorvoslatot, melynek döntése ezentúl érvényes lehet Ukrajnában is.

Baráth József

A törvény tehát lehetővé teszi, hogy a jövőben az európai szabályozástól esetlegesen eltérő hazai jogi szabályozás miatt a felelősségre vonás alól “kicsúszott” gazdasági szereplőkkel szemben a károsultak külföldi joghatóságoknál keressenek jogorvoslatot, ugyanakkor a külföldi gazdasági szereplők számára is lehetővé teszi, hogy fellépjenek az ukrán vállalkozókkal szemben, akiket – esetenként már évekkel korábban – elmarasztaltak ugyan az illetékes külföldi hatóságok, a megfelelő mechanizmus hiányában azonban ezidáig nem volt mód az ítéletek végrehajtására.

Baráth József