Két évforduló, egy üzenet

2001. augusztus 31., 02:00 , 33. szám

Kettős ünnepet ültek a salánkiak augusztus utolsó vasárnapján: Magyarország millenniumi évének záróak­kordját és Ukrajna függet­lenségének 10. év­fordulóját. Mint azt ünnepi beszédében Kovács Miklós parlamenti kép­vi­selő, a KMKSZ elnöke elmondta, mindkét évfor­duló rólunk szól: a magyar nem­zetről és az államról, amely­ben élünk. A Szent István-i hagyományokat követve a ma élő nem­ze­dék feladata sem más, mint hogy ebben az átmeneti idő­szak­ban össze­szedve magát, komoly erőfe­szítéseket téve megalapozza a jövőjét.

Az óvodások és iskolá­sok műsora után Újlak – Salánk labdarúgó­-mérkő­zés­­re került sor, majd a sa­lánki íjászkör és a tisza­keresztúri lo­vas­­csapat be­mu­­tatója szó­ra­koz­tatta a közönséget. A sportjá­tékok után a tom­bolán gaz­dára talált számos nyere­mény, többek között a farön­kökből készült kerti bútor.

O. T.