A viharvert szívekre kell az áldás

Megszépült a templom Mezőváriban

2001. november 9., 01:00 , 43. szám

Hálaadó istentisz­te­­letre hívogatta ­ Mezővári felújított re­for­mátus temp­lo­má­nak harangja a híveket a refor­má­ció napján. A vá­riak öröm­ünnepére Kár­pátalja több te­le­­pü­léséről érkeztek ven­dé­gek. Azok, akik az árvízkor „együtt sírtak a sírókkal”, most azért jöttek, hogy „örül­jenek az örülőkkel”. Hor­kay László püspök igehir­detése után Zán-Fábián Sándor tiszte­le­tes ismertette a gyü­le­kezet történetét, majd köszönetet mondott Istennek a megpróbáltatásokért és a gondoskodásért, de megköszönte min­d­a­zok munkáját is, akik pünkösdtől mostanáig kivették részüket a felújításból.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Mocsári Lajos Alapítvány, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Diakóniai Osztálya, a Teleki László Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a kárpátaljai református gyülekezetek anyagi támogatásukkal segítették a munkálatokat, s még többen voltak, akik fáradsága nélkül nem lett volna ilyen szép az Isten háza: a viski, a dédai és a helyi építőmesterek és hívek egyaránt vállalták az áldozatot.

A köszöntések sorát Kovács Miklós parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke nyitotta, aki Luther Márton szavait idézve – „Ezt vallom, nem tehetek másképp” – arra intett, ne ingadozzunk, ha népünkért, egyházunkért tenni kell, csak így találnak meghallgatásra fohászaink. Gajdos István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke főnixmadárhoz hasonlította a mezővári gyülekezetet, s az összefogás ünnepének nevezte az alkalmat. Szekeres Sándor, a Határon Túli Magyarok Hivatala üdvözletét tolmácsolta, O. J. Hricák, a területi vallásügyi osztály vezetője pedig egy orosz nyelvű Bibliát nyújtott át a helyi tiszteletesnek. Ezt követően Nagy Béla, a KRE Diakóniai Osztályának vezetője mondott köszönetet Zán-Fábián Sándornak és feleségének az árvíz idején és az azóta is kifejtett erőfeletti munkájukért. A hálaadó istentiszteletet Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, Kovács Zoltán, Mezővári polgármestere és Porcsalmi László, a Johannita Segítőszolgálat képviselője is megtisztelte jelenlétével. A lelkésztársak köszöntői után a hittanosok dalos összeállítása hangzott el.

– Amikor gyermekeket láttam a templom körül, tudtam, hogy érdemes belefogni ebbe a nagy munkába – mondta végezetül Zán-Fábián Sándor –, mert a gyermekeké a jövő. És inkább legyen gyermekzsivaj a templomban, mint halotti csend az üresség miatt. Elsősorban nekik újítottuk fel a templomot, s mindazoknak, akik Istent keresik. Nem a több száz éves kövekre kell az áldás, hanem a sok vihart megélt szívekre.

O.T.