2001. november 16.

2001. november 16., 01:00 , 44. szám

„Leányom, mondta neki, hited meggyógyított. Menj békével.” Lk.8,41-56

Lukács, a 3. evangélium szerzője foglalkozását tekintve a testi irgalmasság hivatott gyakorlója, orvos volt. S mivel az Üdvözítő könyörülő és gyógyító emberszeretetén keresztül Isten végtelen irgalmát sugározza, így ezt az irgalmasság evangéliumának nevezik.

A mai evangélium 2 csodáról beszél, melyet Jézus Krisztus cselekedett, hirdetve az Istenbe vetett hitet.

Jairus, a zsinagóga feje, Jézus lába elé borulva kérte, hogy halálán lévő egyetlen leányát gyógyítsa meg. Útközben, a házhoz menve, Jézus bátorítja az elkeseredett Jairust, mondva: „Ne félj, csak higgy!” S ezt a mély hitet követi a csoda, melynek szemtanúi csak Péter, János és Jakab, valamint a leány szülei. Ekkor Jézus a halott leányhoz lépve megfogta a kezét és rákiáltott: „Leány, kelj föl!” A leány lelke visszatért, és rögtön fölkelt.

Az erős hit második csodálatos példája a 12 éve vérzésben szenvedő asszony, aki már minden vagyonát a földi orvosokra költötte, s mégsem gyógyították meg. Ezért nagy hittel az óriási tömegben Jézushoz férkőzött, és ezzel a hittel megérintette Jézus ruhájának a szegélyét. Meggyógyult. Jézusból gyógyító erő áradt. Az asszony nem félt tőle, hanem alázatosan leborult Jézus előtt, és annak kérdésére, mintegy megköszönve, megvallotta érintésének célját és csodálatos gyógyulását. Itt hangzanak el Jézus szavai: „Hited meggyógyított. Menj békével.”

A megtörtént csodák nem egyebek, mint a Krisztusba vetett hit hirdetése, a teljes reáhagyatkozás, Jézus tanítása, hogy aki benne hisz, számíthat az Ő segítségére, nem hal meg, hanem Üdvözül.

Bendász Dániel
görög katolikus esperes