Valljuk meg magyarságunkat!

A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciája Beregváron

2001. november 16., 01:00 , 44. szám

Jó hangulat és egészséges optimizmus jellemezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapszervezeti elnökeinek hétvégi beregvári konferenciáját.

A kétnapos rendezvény középpontjában a szövetség életének két közeljövőben meghatározott eseményével, a tisztújító közgyűlések lebonyolításával, valamint a parlamenti és helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdések álltak. A rendezvény második napjának délelőttjén ülésezett a KMKSZ választmánya, amely többek között döntött arról, hogy Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét indítja a jövő évi parlamenti választásokon a Beregszász központú, magyar többségű választókörzetben.

Az alapszervezeti elnökökből, a nagyválasztmány tagjaiból és a szövetség aktivistáiból álló közönség először Kovács Miklós elnök beszámolóját hallgatta meg. Elemezve az összukrajnai és kárpátaljai politikai helyzetet, a KMKSZ elnöke stabilnak és kedvezőnek nevezte a legnagyobb kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet helyzetét. Bizakodásra adhat okot, mondotta többek között, hogy a jelek szerint nem irányul szándék a magyar többségű, Beregszász központú parlamenti választókerület megváltoztatására, azaz 1998-hoz hasonlóan a helyi magyarság reális győzelmi eséllyel indíthatja el jelöltjét a parlamenti választásokon. Ugyancsak reménykeltő, hangzott el, hogy a választásokra készülő politikai csoportosulások közül nagyon sokan számítanak a KMKSZ együttműködésére. A szövetség mindazonáltal ez idáig egyetlen politikai erő mellett sem kötelezte el magát, s az elnök a továbbiakban is óvatosságra intett a választási szövetségek tekintetében.

Elemezve a KMKSZ helyzetét, Kovács Miklós az 1998-as állapotokat vetette össze a jelenlegi adottságokkal. Mint elhangzott, 1998-ban a szövetség taglétszáma 22 ezer fő körül mozgott, míg jelenleg 30-35 ezer főre becsülhető; akkoriban még nem működött minden magyarlakta településen KMKSZ-alapszervezet, mára azonban ezt is sikerült elérni; négy évvel ezelőtt a szövetségnek nem volt számottevő sajtókiadványa, míg ma a Kárpátalja révén egy 11 ezer példányban megjelenő hetilappal rendelkezik, s remény van arra, hogy más magyar nyelvű lapok is objektíven kezelik majd a szövetség ügyeit. Összegzésképpen az elnök megállapította, a szövetség viszonylag jó kondíciókkal vághat neki a választásoknak.

„Akárcsak négy évvel ezelőtt, most is azért szállunk síkra, hogy legyen a kárpátaljai magyarságnak hatékony érdekképviselete, amelynek a legitimitása megkérdőjelezhetetlen. Ez nemes, elvitathatatlan cél” – mondotta befejezésképpen Kovács Miklós.

A konferencia résztvevői előtt Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Járási Középszintű Szervezetének elnöke ismertette a parlamenti választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A beszámolót követő vitában elhangzott, a KMKSZ-nek már most el kell kezdenie a választásokra való felkészülést, annak ellenére, hogy a helyhatósági választásokról rendelkező törvényt a mai napig nem fogadta el a parlament, tehát sok az ismeretlen tényező. A KMKSZ választmánya a parlamenti választásokkal kapcsolatban egyhangúlag úgy határozott, hogy a magyar többségű, Beregszász központú választókörzetben Kovács Miklóst, a szövetség elnökét indítja, továbbá megbízza az elnökséget, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az ukrajnai pártokkal és a magyar társadalmi szervezetekkel a választásokat érintő kérdésekről. Megköszönve a választmány bizalmát, Kovács Miklós hangsúlyozta az összefogás, a fegyelmezett közös munka fontosságát, s reményének adott hangot, hogy ebben az esetben a siker sem marad el. A választmány továbbiakban megvitatta a szövetség választási programjának tervezetét, s megbízta az elnökséget, hogy a beérkező módosításokkal kiegészítve 2002. január 2-ig véglegesítse azt.

A nyáron elfogadott státus­törvény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről Brenzovics László alelnök szólt az egybegyűltekhez. Mint elmondta, a KMKSZ elképzelése ez ügyben változatlan: a magyarigazolványok kiadásával kapcsolatos ügyintézést a szövetség szeretné oly módon megoldani, hogy arra az érdekeltek lakóhelyén kerülhessen sor. A feladat végrehajtására hivatott irodahálózat kialakítását a szövetség a tervek szerint még e hónapban megkezdi, közvetlenül azután, hogy Budapesten megszületnek a szükséges határozatok.

Kiemelt jelentőséget tulajdonít a KMKSZ a közelgő népszámlálásnak. Mint elhangzott, a helyi magyarság jövője szempontjából létfontosságú, hogy decemberben minden kárpátaljai magyar bevallja nemzetiségét a kérdezőbiztosoknak, hiszen a kisebbségi jogok gyakorlásának túlnyomó része az adott kisebbség létszámához van kötve. A konferencián elhangzottak alapján a KMKSZ választmánya úgy határozott, hogy plakátok és körlevél segítségével hívja fel az érintettek figyelmét a kérdés fontosságára, különös tekintettel arra, hogy ma már azok is bátran megvallhatják magyarságukat, akiknek a szovjet érában erre nem volt lehetősége. A tanácskozás résztvevői arra is megbízást adtak az elnökségnek, hogy az illetékes hatóságoknál kérvényezze a népszámlálási kérdőívek magyar nyelvre történő lefordítását.

A jelek szerint ismét módosítani szándékoznak a nemzetiségi törvényt Ukrajnában. Mint Gulácsy Géza rövid tájékoztatójában elmondta, a jelenleg ismert tervezet szerint megvonnák a kisebbségeknek azon jogát, hogy képviselőjelöltet állítsanak, illetve elveszítenék a lehetőséget arra, hogy támogatásban részesüljenek anyaországuktól. A választmány megbízta a szövetség elnökségét, hogy az minden illetékes fórumon hangot adjon a tervezettel kapcsolatban a KMKSZ tiltakozásának.

A rendezvényen jelen volt Somogyi László, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja, Tóth István, a Határon Túli Magyarok Hivatala főosztályvezetője, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, valamint a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének küldöttsége Mester András elnök vezetésével.

kg