Teleházat avattak Salánkon

Perspektíva a salánkiaknak

2001. november 30., 01:00 , 46. szám

A hét végén az Illyés Közalapítvány (IKA) támogatásával avatták fel Salánkon Kárpátalja első teleházát, ahol ezentúl számítógép, lapszkenner, telefon és faxgép, internetelérhetőséget biztosító modem és egy nyomtató-fénymásoló áll majd a sa­lánki lakosok rendelkezésére.

Az avatóünnepséget, melyen többek között részt vett Somogyi László, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő, Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke, Bren­zovics László, a KMKSZ alelnöke, az IKA ukrajnai alkura­tóriu­mának elnöke, Pénzes Elemér, Salánk tanácselnöke, Barta József, a Sa­lánki Középiskola igazgatója, Simon Bálint, a KMPSZ Salánki Alapszervezetének elnöke és Jantsky László, a Hemlec magánvállalat igazgatója, Milován Sán­dor­né, a KMKSZ Nagy­sző­lősi Járási Szervezetének elnöke nyitotta meg. Ezután Novák Lajos, az IKA képviselője Balog Lászlónak, a Magyar Teleház Szövetség alelnökének üdvözletét tolmácsolta az egybegyűlteknek.

– Fontosnak tartom a teleházat, mert az napjainkban, az információs társadalom korában nemcsak a fiatalabb generációnak hasznos és szük­séges, hanem a közép- és idősebb korosztályok számára is számtalan lehetőséget nyújt majd. Ezentúl egyet­len lap fénymásolásáért, faxolásáért nem kell majd kilométereket utazni, hanem helyben intézhetik el azt a salánkiak. Az Internet jelentőségét már nem is szükséges hangsúlyozni. A teleház nemcsak kulturális, de gazdasági előnyt is jelent(het) majd, s úgy látom, hogy elősegíti a magyarság itthon maradását azzal, hogy a fiataloknak perspektívát nyújt – mondta el lapunknak Daróczy György, a KMKSZ Salánki Alapszervezetének elnöke.

kz