Hol csókot, hol eurót kértek

Betlehemes találkozó Beregszászban

2001. december 7., 01:00 , 47. szám

Vasárnap hetedszer került sor a KMKSZ által szervezett Betlehemes Találkozóra, melynek ez alkalommal a Beregszászi Művelődési és Szabadidő Központ adott otthont. A rendezvényt Kovács Miklós parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke nyitotta meg.

– A modernizáció a magyar nemzet történetében is a népi kultúra megfakulásához, illetve a mindennapokból való eltűnéséhez vezetett – hangsúlyozta. – Szerencsére nemzeti géniuszaink, Bartók és Kodály viszonylag hamar felismerték az eme jelenségből fakadó veszélyeket, és tudatos erőfeszítéseket tettek azért, hogy lefékezzék, megállítsák a régi magyar népi életmód értékeinek, szokásainak eltűnését. Évről évre megtartott találkozóink célja is hasonló: a nehéz viszonyok között is meg kell őrizni nemzetünk, népünk évezredes értékeit, át kell adni azokat az új nemzedéknek.

Ezt követően 14 csoport mintegy másfélszáz résztvevője lépett a színpadra Bereg­dédából, Beregújfaluból, Beregszászból, Eszenyből, Gyer­tyán­­­­ligetről, Nagybé­gány­ból, Nagy­mu­zsaly­ból, Tisza­cso­má­ról, Tiszaásványról, Sá­ros­­oroszi­ból és Zápszonyból.

Az előadások zömét a hagyományos pásztorjátékok alkották, melyek során a gubás pajtás, a derék furulyás, a makkfás juhász és a penészes szakállú öreg mellett a hírhozó angyalok, ajándékvivő királyok és a gonosz Heródesek is megelevenedtek. A jó hangulatú, itt-ott élces humorú Jézus-dicsérők hol kis kalácsot, gyertyára valót, kolbászt kértek a jó gazdák családjaitól, hol ezrest, százast, eurót vagy éppen bajuszkenegetőt és széplány-csókot.

A Vári Fábián László költő elnöklete alatt működő zsűri idén a gyertyánligeti hagyományőrző csoportnak ítélte az első helyet. Második a tisza­csomai betlehemes, harmadik helyezett pedig a beregújfalui csoport lett. Ők képviselik majd vidékünket a budapesti Országos Betlehemes Találkozón karácsony előtt.

A rendezvény támogatói a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma voltak.

P. Zs.