Megbontották a magyar többségű választókerületet

2002. január 11., 01:00 , 52. szám
Nyolc magyar ajkú közösséget választottak le a Beregszász központú, magyar többségű választókerületről

Hat munkácsi járási – Dercen, Barkaszó, Fornos, Izsnyéte, Szernye, Csongor – és két ungvári járási – Kis- és Nagygejőc – magyar ajkú települést szakítottak el az egyetlen magyar többségű kárpátaljai választókerülettől, amelyből a magyar szavazók többségének köszönhetően két korábbi választási ciklusban már sikerült egy-egy magyar képviselőt bejuttatni az ukrán parlamentbe. Történt mindez annak ellenére, hogy gyakorlatilag néhány nappal korábban a KMKSZ által kezdeményezett aláírásgyűjtési akció keretében a hat munkácsi járási település lakosságának mintegy hetven százaléka egyértelműen állást foglalt a magyar többségű választókerülethez való tartozás mellett.

A kárpátaljai tömbmagyarságot magában foglaló választókerülettől ezzel a döntéssel együttesen közel 10 ezer választásra jogosult, túlnyomó többségében magyar ajkú lakost szakítottak el. Mindezt aligha ellensúlyozhatja, hogy a választókerületről ugyancsak leválasztották a Técsőtől délkeletre fekvő ukrán lakosságú településeket, mivel egyúttal csatolták hozzá a mintegy 90 százalékban ukrán Királyháza nagyközséget, s az ugyancsak nagyszőlősi járási Szőlősegres (Olesnik) és Veréce (Verjacja) szintén döntően ukrán lakosságú községeket.

– Sérelmesnek tartom, hogy a Központi Választási Bizottság a lehetőségek ellenére nem vette figyelembe a lakosság többségének véleményét – kommentálta az eseményeket lapunk kérésére Fodor István, a KMKSZ Derceni Alapszervezetének elnöke. – Ami történt, az nem egyéb, mint a demokrácia megkerülése az érvényes törvények segítségével.

– Értetlenül állunk a történtek előtt – mondta Györke Róbert, a KMKSZ Nagygejőci Alapszervezetének elnöke –, hiszen korábban semmi sem utalt arra, hogy községünket a munkácsi választókerülethez (!) csatolják. Természetesen szeretnénk továbbra is a tömbmagyarságot magában foglaló választókerülethez tartozni, s ezért, ha kell, készek vagyunk aláírásgyűjtésbe kezdeni.

Hozzávetőleges számítások szerint a nem egészen három hónap múlva sorra kerülő parlamenti választások előtt végrehajtott átszervezés ellenére marad némi magyar túlsúly a Beregszász központú választókerületben, ám ez mit sem változtat a tényen, hogy a lépés súlyosan sérti a kárpátaljai magyar kisebbség érdekérvényesítési képességét. A KMKSZ elnöksége nyilatkozatában ennek megfelelően felháborodásának adott hangot a történtek miatt. Mint lapunknak a Szövetség képviselői elmondták, a Központi Választási Bizottság lépése már csak azért is érthetetlen, mivel az egész országban mindössze két megyében változtatták meg a választókerületek számát az 1998-as parlamenti választásokhoz képest: a Herszoni területen hatról ötre, míg Kárpátalján ötről hatra nőtt a számuk, ráadásul az átszervezés ezzel együtt megoldható lett volna anélkül is, hogy magyarok lakta településeket szakítsanak el a hetvenkettes számú parlamenti választókerülettől.

kg – vb