Petőfi Sándor: Téli világ

2002. január 11., 01:00 , 52. szám

Megölte valaki magát,

Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér

A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

A napszámos, napszámosné

Tuskót fürészel és hasít;

Daróc pólyában gyermekök

A szélvésszel versenyt visít.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

Jár nagy léptekkel föl s alá

A katona az őrhelyen,

És számlálgatja lépteit;

Kínjában, mást mit is tegyen?

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

A hosszu lábu drótostót

Kopott gubáját cepeli;

Az orra érett paprika,

S hidegtől folynak könnyei.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

Barangol a vándorszinész

Egy falutól a másikig;

Meleg ruhája nincs ugyan,

De mindazáltal éhezik.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

Hát a cigány?... vacog foga

A rongyos sátorok alatt;

Kopogtat a szél és bemegy,

Bár a cigány nem szól: szabad!

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

Megölte valaki magát,

Az hozta ezt a rút időt.

Fuj a szél, táncol a tányér

A borbélyműhelyek előtt.

Hol a boldogság mostanában?

Barátságos meleg szobában.

 

Petőfi Sándor nem csupán a szabadság eszméjére, a szerelem mámorára vagy a politikai életre volt annyira fogékony. Az élet legapróbb rezdüléseit ugyanúgy érzékelte, mint a legsúlyosabb nemzeti és társadalmi problémákat. Az évszakok és a természet szépségei pedig különösen sokszor ihlették meg. Csak magáról a télről több nagy hatású, nagy-nagy élményt nyújtó költeménye jut eszünkbe. Elég most csak A puszta, télent vagy a Téli éjt felidézni, vagy ezt a mostanit, a Téli világ című versét újraolvasni, és máris milyen jóleső melegség járja át a verseket kedvelőket. Hány előadóművész hangját halljuk, ha kimondjuk ezt a két sort: „Hol a boldogság mostanában? / Barátságos meleg szobában.” De azt a hangot, amely bennünk szólal meg, amikor újra meg újra elolvassuk ezt a két sort – hát azt semmi sem tudja pótolni. Érdemes megfigyelni ezt...

Penckófer János