A konkrét kedvezményekről tárgyaltak

Státustörvény

2002. január 18., 01:00 , 53. szám

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott budapesti megbeszélést követően Kovács Miklós parlamenti képviselőt, a KMKSZ elnökét a státustörvényhez kapcsolódó kedvezményekről kérdeztük.

– Örömmel állapíthatom meg, hogy a magyar kormányzat abban a nehéz helyzetben, amelybe a különféle külföldi és belföldi támadások következtében került, nem hátrált meg, hanem offenzív politikával válaszolt, azaz gyorsan és operatívan cselekedett a kedvezménytörvényhez tartozó tényleges kedvezmények meghatározásával és életbeléptetésével. Párhuzamosan múlt heti, Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tanácskozásunkkal, már konkrét szakmai megbeszélések folytak a pedagógusigazolványok, a diákigazolványok kiadásáról, valamint a családtámogatási rendszer működtetéséről. A leglényegesebb, hogy megvan a kormányzati szándék a kedvezmények mielőbbi életbeléptetésére, s az ehhez szükséges ügyintézés a magyar igazolványok kiadásával párhuzamosan megkezdődik.

– Milyen konkrét kedvezményekről esett szó?

– Mindenekelőtt a diákok és pedagógusok által igényelhető diák- és pedagógusigazolványokat említeném. Máris elkészültek ezen igazolványok mintapéldányai, s az idei költségvetésben el van különítve a szóban forgó kedvezmények igénybevételének anyagi fedezete. Ami a legtöbbeket érdeklő családtámogatási rendszert illeti – mely évente egyszeri támogatást jelentene minden, legalább két gyermeket nevelő, s azokat magyar oktatási intézménybe járató magyar család számára –, a magyar kormányzati szándék szerint annak folyósítását mielőbb meg akarják kezdeni, lehetőség szerint még az idei év első felében. A gyermeküket magyar iskolába járatók, ugyancsak évi egy alkalommal, úgynevezett beiskolázási támogatásra is számíthatnak. Persze látszanak az ezzel kapcsolatos technikai nehézségek is. Egyfelől tehát örömteli az erre irányuló határozott kormányzati szándék, másfelől viszont az ember csak némi óvatossággal beszél konkrét határidőkről, látva, a végrehajtáshoz mennyi szervezési problémán kell még úrrá lenni. De mivel mind a magyar kormányzat, mind a mi részünkről nagy az elszántság, elképzelhető, hogy sikerül tartani a határidőt.