Gát monográfiája

2002. február 1., 01:00 , 55. szám

Az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére 100 magyar falu monográfiájának közlésére vállalkozott a Száz magyar falu könyvesháza Kht. A magyarországi településeken kívül egy-egy határon túli község is bemutatásra került. Amint azt Kosáry Domokos előszavából megtudtuk, azokra a falvakra esett a választás, amelyek valami módon fontos eseményekkel vagy neves szereplők életútjával kapcsolódtak össze, s róluk eddig még nem született igényes helytörténeti összefoglalás.

A kárpátaljai olvasó minden bizonnyal felteszi a kérdést: miért éppen Gát? S már sorolja is a szóba jöhető falvakat: Nagybereg – a beregi egyezmény okán, Salánk – II. Rákóczi Ferenc utolsó országgyűlése kapcsán, Tiszacsoma és a feltárt honfoglaláskori temető; s Tiszaújlak, Mezővári, Visk – valamennyihez köthető valamilyen neves történelmi esemény.

A kérdésre a választ a könyv legterjedelmesebb fejezete – A hűség csapdájában – adja meg. Ebben a részben Kovács Vilmos életútját tárgyalja Botlik József, a monográfia szerzője. Nem Kovács Vilmos szépirodalmi munkásságára helyezi a hangsúlyt, hanem a kor politikai-társadalmi-kulturális viszonyaira. Részletezi a Holnap is élünk című regény írója és Balla László konfliktusát, Kovács meghurcoltatását. A Kovács–Balla ügy következményeként szól a Kovács Vilmost szellemi vezérüknek tekintő Forrás stúdió tagjainak ellehetetlenítéséről, a megtorló intézkedésekről.

A monográfia levéltári adatokra támaszkodva mutatja be Gát történelmét, a nép „rögökbe kapaszkodó” küzdelmét a megmaradásért, a mindig újrakezdésért. Azok számára, akiket érdekel Kárpátalja ökológiája, izgalmas olvasmány a Szernye-mocsár lecsapolását tárgyaló rész.

A történelmi áttekintés mellett a monográfus érintőlegesen foglalkozik Gát népi építészetével, társadalmi viszonyaival, szokásaival. A függelékben bemutatja a település földrajzi neveit, gyermekjátékait, ragadványneveit, lakodalmi rigmusait s egyéb folklóranyagot is közöl. E fejezet összeállításakor a helyi gyűjtők munkáira támaszkodik.

Térképek, archív és mai fotók, dokumentumok teszik szemléletessé a kötetben leírtakat. A helytörténészek, kutatók további munkáját igen részletes bibliográfia segíti.

pm.