Életöröm és reménység a rajzokon

Továbbképzés és kiállítás

2002. február 8., 01:00 , 56. szám

Hitoktatók számára tartottak továbbképzést a Nagyberegi Református Líceumban. Kárpátalja számos gyülekezetéből érkeztek ide katechéták, hogy gyarapítsák ismereteiket a hitoktatás elméleti és gyakorlati kérdései terén. Tóth Kása István pestújhelyi lelkipásztor a reformáció koráról, valamint az általános ismétlés megszervezéséről szólt előadásaiban. A továbbképzésnek két helyi előadója is volt. Taracköziné Nemes Mónika tiszteletesasszony a neveléslélektan szexuáletikai kérdéseit taglalta, László Emőke tiszteletes pedig Isten szövetségéről, törvényeiről szólt. Az előadásokat megbeszélések, csoportfoglalkozások követték. A továbbképzés záróakkordja a hittanos gyermekek munkáiból rendezett kiállítás megnyitója volt. A rajzverseny legügyesebb résztvevőit ajándékcsomaggal díjazta a zsűri. A makett kategóriában Somi István (Nagybereg) lett az első helyezett, a kézimunkákkal nevezők között pedig Balega Brigitta (Nagybakta) munkája lett „aranyérmes”.

Olasz Tímea