A KMKSZ kész a megmérettetésre

Ülésezett a KMKSZ választmánya

2002. február 8., 01:00 , 56. szám

Nagyszőlősön tartotta soros ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választmánya. A tanácskozás napirendjén a helyhatósági és parlamenti választásokra való felkészüléssel, a kedvezménytörvény végrehajtásával, valamint a szövetség tisztújító közgyűléseinek megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kérdések szerepeltek.

Rendben zajlik a választásokra való felkészülés, a KMKSZ készen áll a február 9-én kezdődő kampány lebonyolítására – tájékoztatta a választmány tagjait Kovács Miklós elnök, aki a szövetség támogatásával indul a parlamenti választásokon a Beregszász központú magyar többségű 72. számú egymandátumos választókerületben. Mint elmondta, jelölése és bejegyzése megtörtént, s tekintettel arra, hogy a választókerületben indulni szándékozik egy másik Kovács Miklós nevű jelölt is, kezdeményezte, hogy a választási bizottság rögzítse személyi adatai között, hogy személyében a KMKSZ elnöke vállalta a képviselőjelöltséget. A választási bizottság pénteki ülésén a javaslatot elfogadta, így nagy valószínűséggel lehetőség nyílik arra, hogy a KMKSZ elnökeként szerepeljen a szavazólapokon, ami megkönnyítheti a szavazópolgárok tájékozódását. A máris igen éles választási harcról szólva a KMKSZ elnöke leszögezte: a KMKSZ elítéli politikai ellenfeleinek azt a taktikáját, hogy a kedvezménytörvényt, a magyar igazolványok igénylésének és kiadásának folyamatát a választási küzdelem tárgyává tegyék, megpróbálva kisebbíteni annak jelentőségét, s lejáratni mindazokat, akik ebben a munkában részt vesznek. Ugyanakkor, mint mondta, a szövetségnek nem az a feladata, hogy felháborodjék ezen a rágalomhadjáraton, hanem hogy lehetőségeihez mérten segítse a kedvezménytörvény végrehajtását és megfelelően tájékoztassa a lakosságot. „Minden szükséges előkészületet megtettünk a sikeres választási szereplés érdekében, s hiszem, hogy ha a továbbiakban mindenki becsülettel elvégzi a maga posztján a reá háruló feladatot, a várt eredmény sem marad el” – mondta végezetül Kovács Miklós.

Az elnöki beszámolót követően a testület jóváhagyta a KMKSZ jelöltjeinek listáját, akik a megyei tanácsi képviselőválasztásokon indulhatnak a szövetség színeiben. A választmány határozata értelmében az Ungvári járásban Palkó László csapi vállalkozó és dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szervezetének elnöke, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) rektora, a Beregszászi járásban Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, Bartha Ferenc, a KMKSZ Beregsomi Alapszervezetének elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, valamint Izsák Tibor, a KMTF tanára, míg Beregszász városban Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, dr. Orosz Ildikó, a KMTF elnöke és Tóth Géza, a Beregszászi Gázszolgáltató Vállalat palackosgázrészlegének vezetője képviseli majd a szövetséget. További jelöltek esetleges indításáról vagy támogatásáról a megyei tanácsi választásokon a későbbiekben döntenek.

A KMKSZ-ben január óta folyamatosan zajló tisztújításról szólva a tanácskozáson elhangzott: ez idáig rendben folynak az alapszervezetek közgyűlései, s örvendetes, hogy a tagság a korábbi éveknél nagyobb arányban vesz részt azokon, ami egyértelműen a közügyek iránti megnövekedett érdeklődésre utal. Mivel az előzetes becslések szerint a szövetség tagsága az idei esztendőben várhatóan eléri a 35-38 ezer főt, a választmány úgy határozott, hogy az alapszervezetek 80 tag után delegálhatnak egy küldöttet a márciusi megyei közgyűlésre, s 600 fő után jelölhetnek egy választmányi tagot.

A kedvezménytörvény végrehajtásával kapcsolatban Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Járási Középszintű Szervezetének elnöke elmondta, a magyar igazolványok iránti igénylések benyújtása zavartalanul folyik a megyében, ez idáig összesen több mint 15 ezer igényt fogadtak az információs irodák, illetve a helyi megbízottak. A beérkező kérelmek feldolgozása folyamatos, s az egyetlen gondot jelenleg az adatok Magyarországra való továbbítása jelenti, ami a megfelelő távközlési csatorna hiányában mindezidáig az ungvári magyar főkonzulátus közvetítésével történik. Mint elhangzott, az információs irodákban és a helyi megbízottaknál máris megkezdődött a státustörvényhez kapcsolódó első konkrét kedvezmények, a pedagógus- és diákigazolványok, illetve oktatói kártyák iránti igények fogadása, s a közeljövőben várható az úgynevezett nevelési-oktatási támogatás megjelenése is, amely valószínűleg pályázati úton, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közreműködésével jut majd el a jogosultakhoz.

kg